Alex en de Erasmus School of Economics gaan samenwerken

Alex Vermogensbeheer en de Erasmus School of Economics (ESE) gaan samenwerken. Doel van de samenwerking is het oplossen van beleggingsvraagstukken. Door de expertise van de ESE te koppelen aan concrete vragen uit de praktijk, wil Alex verkennen en toetsen welke uitbreidingen op haar vermogensbeheerconcept mogelijk zijn.

In dit kader laat Alex Vermogensbeheer beleggingsvraagstukken nader onderzoeken door de ESE. Onder leiding van universitair hoofddocent dr. Ronald Huisman maakt de ESE de vertaalslag naar probleemstellingen om deze vervolgens aan wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen. Op dit moment worden onderzoeken verricht naar:

  • Spreiding over asset categorieën en diversificatie van de portefeuille;
  • Uitbreidingen van het spectrum van aandelenbeleggingen buiten het eurogebied;
  • Toevoegen van meer obligaties als beleggingscategorie.

    Matthijs Aler, directeur Alex: "Vanuit Alex Vermogensbeheer willen we praktische vraagstukken toetsen aan theoretische kaders. Door deze samenwerking met de ESE benutten we de expertise van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor beschikken we naast onze eigen inzichten ook over de toetsing hiervan vanuit wetenschappelijk oogpunt. Dit levert een completer inzicht op in de beleggingsvraagstukken rondom ons concept van vermogensbeheer.

    Ronald Huisman, universitair hoofddocent aan de ESE: “Voor de Erasmus School of Economics is de samenwerking aantrekkelijk in het kader van uitwisseling tussen bedrijfsleven en universiteit. Theorie kan getoetst worden aan praktische vraagstukken. Deze wisselwerking is uitdagend en leerzaam voor studenten. Studenten moeten zowel de facetten van de wetenschap als bedrijfsmatig werken in de vingers krijgen. Dit werkt uitermate motiverend.”