Beleggers: ‘Europa nu meest risicovolle beleggingsgebied, maar euro blijft bestaan’

De Nederlandse particuliere belegger beschouwt Europa op dit moment als het meest risicovolle beleggingsgebied ter wereld. Maar liefst 34% van de beleggers is die overtuiging toegedaan, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek dat in opdracht van asset manager Schroders is uitgevoerd door TNS Nipo onder relatief vermogende beleggers. Afrika wordt door 15% van de beleggers als meest risicovol gezien en de VS door 21%. Over de toekomst van de euro is de belegger aanmerkelijk minder pessimistisch; maar 92% acht de kans klein tot zeer klein dat de munt over een jaar verdwenen is.

Beleggers willen zekerheid

De belegger is in het afgelopen jaar nog veel onzekerder geworden en lijkt zijn oriëntatie voor een groot deel kwijt. De belegger kiest ervoor het risico nog meer uit de weg te gaan dan vorig jaar. Bijna helft van de beleggers zegt door de crisis beter inzicht te hebben gekregen in de risico’s van beleggen en van deze groep gaat 86% nu uit van veel meer zekerheid in zijn beleggingskeuzes. De helft van het vermogen zit in spaargeld en maar een op de vijf beleggers wil een deel van dat geld binnenkort actief laten worden op de beurs. Als de Nederlandse belegger al plannen heeft om te beleggen, is hij sterk naar binnen gericht en kiest voor Nederland. Slechts een klein deel van de beleggers overweegt om nieuw geld in Europa te steken. Op dit moment beleggen nog twee van de drie Nederlandse beleggers specifiek in Europa en daarmee staat de regio bovenaan de lijst van meest populaire beleggingsregio’s, direct na Nederland.

Met adviseur meer over de grens beleggen

Een andere opmerkelijke uitkomst van het onderzoek dit jaar is ook dat de belegger die gebruik maakt van een beleggingsadviseur veel meer dan de belegger zonder adviseur, over de grens kijkt naar bijvoorbeeld opkomende markten. De belegger die geen advies krijgt, is en blijft sterk op Nederland gericht en schuwt vaker terug voor buitenlandse beleggingen. De belegger die zich wel laat adviseren door een bank of vermogensbeheerder is geneigd om nu al meer belegd te zijn in landen als China, India, maar ook in de VS en Europa. Die belegger geeft aan van plan te zijn om in de komende maanden die overweging te handhaven. Met name Latijns Amerika en India zijn sterk in trek bij beleggers. Sinds vorig jaar heeft er een verdubbeling plaatsgevonden van het percentage beleggers dat zegt de komende tijd van plan te zijn in die regio’s te beleggen.

Beperkte stroom naar China

Die oriëntatie op het buitenland kent echter ook zijn grenzen. Uit het onderzoek blijkt namelijk ook dat beleggers er massaal van overtuigd zijn dat China dé economische grootmacht van de komende tien jaar zal worden. Maar liefst 84% is die mening toegedaan. Toch heeft maar een beperkt deel van de beleggers het plan om de komende zes maanden meer geld te beleggen in de Chinese aandelenmarkt. Zelfs van de beleggers met adviseur is slechts één op de acht beleggers bereid om meer in China te beleggen.

Het feit dat de adviseur kennelijk in staat is om beleggers te helpen over de eigen grenzen heen te kijken, is een goed ding, zo meent Michel Vermeulen van Schroders . “Het is opvallend dat beleggers in onzekere tijden de neiging hebben om zich met hun beleggingen terug te trekken in het veilig gewaande Nederland. En dat terwijl de groei de komende jaren toch uit de opkomende markten zal moeten komen. Daarover is iedereen het eens. De Nederlander is er echter nog te zeer op gebrand om zijn beleggingen zelf te doen. En dat terwijl we weten dat als thuis de verwarming kapot is, we een loodgieter bellen. Specialistisch werk, vraagt specialisten”, zo zegt Vermeulen. Overigens geeft Schroders zelf geen beleggingsadvies. De beleggingsfondsen van Schroders worden verkocht via banken en vermogensbeheerders die adviseurs in dienst hebben.