TKP krijgt vergunning voor PPI

TKP PPI blijft dicht bij de doelgroep en klantenkring van initiatiefnemerTKP Pensioen, de pensioenuitvoeringsorganisatie voor ondernemings- enbedrijfstakpensioenfondsen.

TKP PPI is een stichting en richt zich op de uitvoering vanpremieregelingen voor middelgrote tot grote werkgevers die hoge eisen stellenaan kwaliteit en maatwerk. De vormgeving en uitvoering van de premieregeling kan voor elke werkgeverop maat worden ingericht. Klanten van TKP PPI hebben invloed op de kwaliteit van dienstverlening viade Raad van Toezicht, een intern orgaan van TKP PPI waarin klanten kunnenparticiperen.

“Met de introductie van TKP PPI is de kwalitatief hoogwaardige enefficiënte dienstverlening van TKP Pensioen voor de uitvoering vanpremieregelingen rechtstreeks beschikbaar voor middelgrote tot groteondernemingen, dus zonder tussenkomst van een pensioenfonds. Daarbij worden debeleggingen van de individuele deelnemers gepoold met de beleggingen vandiverse grote Nederlandse pensioenfondsen. Hierdoor profiteren deelnemers vanaanzienlijke schaalvoordelen en inkoopkracht”, zegt Rudi Nieuwenhoven, bestuurdervan TKP PPI.

TKP PPI biedt viaAEGON oplossingen voor de dekking van overlijdens- enarbeidsongeschiktheidsrisico’s. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij TKPInvestments.