Conjunctuurbeeld niet verder verslechterd

Het conjunctuurbeeld was eind december niet slechter dan eind november. Binnen de Conjunctuurklok zijn er de nodige verschuivingen geweest. Per saldo hielden alle verbeteringen en verslechteringen elkaar echter in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van laagconjunctuur. Veertien van de vijftien indicatoren presteren onder hun langjarig gemiddelde.

Lagere groei

De economische groei is verder teruggelopen. Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) was in het derde kwartaal 1,1 procent groter dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede kwartaal was er nog een groei van 1,6 procent. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal kromp de economie in het derde kwartaal met 0,2 procent. In de voorafgaande twee jaar groeide de economie nog telkens ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

<a href='/aandeel/1676-cbs-corp'> CBS Corp.  </a> persbericht conjunctuur

Consumenten waren in januari 2012 even pessimistisch als in de voorgaande maand. De stemming onder de ondernemers in de industrie veranderde nauwelijks.

Het volume van de uitvoer van goederen was in november ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. De industrie produceerde 1 procent minder. Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was 3 procent groter. Door huishoudens werd 1,2 procent minder besteed dan in november 2010.

Rentes omlaag

De kapitaalmarktrente daalde in december iets en kwam uit op 2,4 procent. De inflatie daalde met 0,2 procentpunt. De afzetprijzen van de industrie waren in november 8 procent hoger dan in november 2010. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid veranderde in december nauwelijks. Er werden in het derde kwartaal minder uren gewerkt voor uitzendbureaus dan in het tweede kwartaal. Ook waren er iets minder banen en vacatures.