Ondergewaardeerde cyclische aandelen bieden kansen

De waarderingen van cyclische aandelen zijn de afgelopen vijf jaar achtergebleven, ING Investment Management (ING IM) is van mening dat deze categorie tezamen met Financials uit de Eurozone, aandelen van Nutsbedrijven en IT-aandelen, investeerders dit jaar aantrekkelijke kansen kunnen bieden.

Lage waarderingen

Nicolas Simar, Head of Equity Value Boutique, ING Investment Management licht toe: "De waarderingen lagen onder vuur de afgelopen twee jaar, wanneer we dit over een periode van vijf jaar bekijken zien we dat de waarde 23% bij de groei achterblijft. Echter wij zijn van mening dat de tijd is aangebroken om cyclische aandelen in heroverweging te nemen. Velen zijn ondergewaardeerd en worden verhandeld tegen een koers waarbij een recessie scenario volledig in de prijs is verdisconteerd, terwijl deze bedrijven gezonde balansen laten zien."

Groeiperspectieven

Wereldwijd voorziet de asset manager een groei van 3% het komende jaar, ver beneden het lange termijn potentieel, waarbij ongeveer 2% voor rekening komt van opkomende markten. Wanneer je echter kijkt naar potentiële waarde binnen Europese aandelen, dan wijst ING IM op aandelen van kwalitatief hoogwaardige financials in de Eurozone en de verbeterende dividendvooruitzichten voor Nutsbedrijven en de IT sectoren.

Perspectief op dividend

Nicolas Simar vervolgt: "Liquiditeit en de grote, zij het stille, uitbreiding van de balans van de ECB bieden een meer positief vooruitzicht niet alleen met betrekking tot de funding van banken maar ook met betrekking tot kapitaal en waardering. Voor andere kwalitatief hoogwaardige aandelen zien we dat de vooruitzichten voor dividenden van nutsbedrijven zijn verbeterd vanwege het snijden in de CAPEX -uitgaven. De prijzen voor elektriciteit waren historisch laag in 2011 wat betekent dat de bodem van de winsten voor de sector in zicht is. Ook wanneer we kijken naar gas, door het afnemende aanbod van nucleaire energie in Japan, verbeteren de vooruitzichten voor Europees gas."