Drankproducenten meest bestendig tegen schaarste energie en grondstoffen

Drankproducenten blijken het beste in staat om de gevolgen op te vangen van de stijgende prijzen van hulpbronnen als landbouwproducten, water en energie. Deze worden steeds schaarser door de alsmaar groeiende wereldbevolking en de sterke opkomst van ontwikkelende markten, waar een groeiende middenklasse steeds meer consumeert en energie verbruikt. Bedrijven kunnen door duurzamer te produceren de gevolgen van deze prijsstijgingen op hun winstgevendheid beperken. Daarnaast worden voor de toekomst vooral sterke omzetstrategieën vangroot belang. Dat concluderen aandelenanalisten van ING in een vandaag verschenen rapport getiteld ‘Increasingscarcity: risks and opportunities’.

Om aan de groeiende vraag te voldoen, is er steeds meervoedselproductie. Daardoor stijgt de vraag naar water en energie, waardoor voeding steeds duurder wordt. Bovendien neemt de uitstoot van broeikasgassen toe, wat de klimaatverandering aanwakkert. Dat zal de biodiversiteit en de stabiliteit van levensmiddelenproductie negatief beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk om moeilijker toegankelijke gebieden geschikt te maken voorlandbouw. Dat werkt eveneens prijsstijgingen in de hand.

‘Bedrijven die zich goed voorbereiden op deze trends,zullen winstgevender zijn en meer groei kunnen genereren. Dat doen ze uiteraard door duurzaam te produceren en zo hun energie- en grondstoffenverbruik terug te dringen, maar ook door hedgingtechnieken en door lange termijn leveringen veilig te stellen,’ stelt Marco Gulpers, hoofd West-Europese aandelenresearch van ING, die eerder het belang van duurzaamheid bij grote bedrijven omschreef als de Derde Industriële Revolutie.

Vooral drankproducenten sterk

Als de grondstofprijzen tussen 2012-2016 beperkt stijgen, kunnen voedings- en cosmetica bedrijven zich volgens Gulpers goed staande houden als gevolg van duurzaamheids maatregelen en strategische veranderingen. Als de prijzen echter sneller stijgen, zullen vooral bierbrouwers en drankenproducenten minder gevoelig blijken voor schommelende grondstofprijzen en schaarste, doordat ze de afgelopen jaren beter hebben ingespeeld op de stijgende prijzen.

‘Naast bierbrouwers zijn bedrijven als Danone ,Reckitt, Pernod – en in Nederland Unilever – het beste in staat geweest om vaste kosten te verlagen en zo hun operationele marge te verbeteren,’ aldus Gerard Rijk, analist Food & Beverage Research West-Europese bedrijven. Daarom verhoogt hij de koersdoelen van Diageo , Pernod en SABMiller. Bedrijven uit andere consumentensectoren, zoals CSM en Henkel ,zullen in zo’n scenario sterk geraakt worden.

Sterke omzetstrategieën cruciaal

Ná 2016 worden vooral sterke omzetstrategieën en beprijzingskracht van cruciaal belang. Grondstoffen worden naar verwachtingrond die tijd steeds duurder, terwijl het effect van besparingsprogramma's raakt uitgewerkt. Daardoor zullen bedrijven die nu al hun posities versterken op zowel ontwikkelde als opkomende markten waarschijnlijk als winnaars uit de bus komen. De meeste drankproducenten hebben hiermee al veel voortgang geboekt.