Nieuwe directie en commissarissen bij Friesland Bank

Met het samengaan van Friesland Bank en Rabobank is een nieuw directieteam en een nieuwe raad van commissarissen van Friesland Bank benoemd. De aansturing van Friesland Bank als 100% dochter van Rabobank Nederland en vervolgens de geleidelijke integratie in Rabobank, vragen om het samenbrengen van kennis en kunde van beide organisaties. Daarom is gekozen voor de onderstaande invulling.

De nieuwe statutaire directie van Friesland Bank bestaat vooralsnog uit drie personen:

 • Hans de Leeuw, als nieuwe directievoorzitter. Hij was hiervoor werkzaam als directievoorzitter Rabobank Vallei en Rijn;
 • Gert van Wakeren, als blijvend directielid van Friesland Bank;
 • Bauke Wijbrandi, als directielid. Hij was hiervoor werkzaam als directievoorzitter Rabobank Burgum-De Lauwers;

  Om de integratie in de komende twee jaar te begeleiden vanuit HR-perspectief is:

 • Bert Ferwerda, thans directeur HR Rabobank, benoemd als HR-transitiemanager.

  Toelichting

  Van de zittende bestuurders van Friesland Bank zal Kees Beuving terugtreden als voorzitter. Hij maakt ruimte voor nieuwe bestuurders. Beuving treedt toe tot de nieuwe raad van commisarissen.

  Anne Vlaskamp heeft na een dienstverband van 37 jaar aangegeven dit een natuurlijk moment te vinden om terug te treden en de nieuwe directie de ruimte te geven om de integratie te begeleiden. Gert van Wakeren wordt lid van de nieuwe directie. Zijn portefeuille bestaat onder andere uit Communicatie, Producten en ICT .

  De nieuwe raad van commissarissen Friesland Bank bestaat uit vier personen, waarvan drie bestuurders van Rabobank Nederland:

 • Piet van Schijndel, als nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, werkzaam als lid raad van bestuur Rabobank Nederland
 • Bert Bruggink, lid, werkzaam als CFO en lid raad van bestuur Rabobank Nederland
 • Gerlinde Silvis, lid, werkzaam als lid raad van bestuur Rabobank Nederland
 • Kees Beuving, lid, tot voor kort voorzitter raad van bestuur Friesland Bank