Nederlandstalig jaarcijferpersbericht delft onderspit bij AEX-fondsen

De opmars van enkel Engelstalige publicatie van de jaarcijfers van de grootste in Nederland beursgenoteerde bedrijven zet door. Meer dan de helft van de 25 hoofdfondsen publiceert de jaarcijfers alleen in Engels. Dit blijkt uit onderzoek van Citigate First Financial naar de publicatiewijze van de jaarcijfers 2011 van de aan Euronext Amsterdam genoteerde ondernemingen.

Elk jaar onderzoekt Citigate First Financial de publicatie van de jaarcijfers van de aan NYSE Euronext Amsterdam genoteerde grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Van 40% van de hoofdfondsen verscheen het persbericht van de jaarcijfers over 2011 in zowel het Nederlands als het Engels. Een jaar geleden was dat nog 61%.

Steeds meer bedrijven in de AEX -index kiezen daarmee voor enkel een Engelstalig persbericht. Hoewel binnen de Midkap en de Small Cap een meerderheid kiest voor tweetalige publicatie, is in deze categorieën een verschuiving zichtbaar. Van de Midkap-ondernemingen publiceerde 68% een persbericht in zowel Nederlands als Engels, tegen 75% een jaar geleden. Bij de Small Caps is dit 61%, tegen 71% over de jaarcijfers 2010.

Minder bijeenkomsten

Van de Small Caps organiseerden bijna de helft geen bijeenkomst voor journalisten en/of analisten om de jaarcijfers toe te lichten (jaarcijfers 2010: 33%). De meeste grotere fondsen organiseerden wel een persconferentie en/of analistenbijeenkomst.

Woensdag en donderdag favoriet

In voorgaande jaren was de donderdag veruit de meest favoriete dag van de week om cijfers te publiceren. Opvallend is dat er een aantal AEX fondsen is overgestapt van de donderdag naar andere dagen. In vergelijking met de grotere fondsen, publiceren de Small Cap-fondsen nog steeds vaker op de vrijdag.

Vaker Midkap in februari

In tegenstelling tot vorig jaar publiceerde het merendeel van de Midkap-fondsen de jaarcijfers dit jaar net als de AEX -fondsen in februari, terwijl de Small Cap-fondsen de jaarcijfers nog steeds grotendeels in maart bekendmaakten. Net als in voorgaande jaren publiceerde een zeer gering aantal ondernemingen in januari.