Zege Obama goed voor beurzen

De herverkiezing van Barack Obama als 44e president van de VS zou goed nieuws voor de beurzen moeten zijn. Vanaf 1929 zit er of een democraat of een republikein in het Witte Huis en de invloed van een verschillende zittende politieke partij op de aandelenbeurzen blijkt behoorlijk te zijn. Met dank aan de redactie van de New York Times presenteren wij de zeer opvallende resultaten. Kijkende naar de historische rendementen van de S&P 500 tijdens de verschillende politieke regimes in de VS dan zien we behoorlijke verschillen die sterk in het voordeel van de democraten zijn.

Vanaf een ruime 99 jaar terug was het gemiddelde rendement van de S&P 500 ruim 7 procent hoger wanneer er een democraat in plaats van een republikein in het Witte Huis zat. Het gemiddelde rendement van de S&P 500 tijdens een democratische president was vanaf 1913 12,1 procent tegen 5,1 tijdens een republikeinse president.

BNP en bedrijfswinsten tijdens Democratische en Republikeinse regimes

Democrats versus Republicans Bron: Matt Egan, FOXBusiness

Het fors hogere rendement van de S&P 500 gaat gepaard met ook een fors hoger bruto nationaal product: 4,2 procent groei bij een democratische president terwijl een republikeinse president gemiddeld 2,6 procent opleverde. De hogere resultaten zien we (zoals verwacht) ook bij de resultaten per aandeel die tijdens democratische regimes hoger zijn dan bij republikeinse regimes.

Zijn democratische regimes dan perse beter? Nee dat hoeft niet perse want wanneer er wordt gekeken naar de rendementen zonder de Grote Depressie dan valt het verschil wat minder royaal uit voor de democraten. Het gemiddelde rendement tijdens een republikeins regime is dan zo’n 4,7 procent.

Rendementen S&P 500 vanaf 1950 Democraten vs Republikeinen

 Democrats versus Republicans Bron: New York Times

Het bovenstaande plaatje toont de rendementen van wanneer er over een periode van 39,9 jaar aan het begin 10.000 geïnvesteerd zou zijn tijdens sec een van beide regimes. Tijdens een puur republikeins regime zou die 10.000 dollar aangegroeid zijn tot een goede 51.000 dollar (mocht er uitgestapt zijn tijdens de Grote Depressie tijdens het regime van Herbert Hoover) dan was het totale eindbedrag maar een schrale 11.733 dollar.

Wanneer er echter een buy & hold strategie zou worden aangehouden ook over een periode van 39,9 jaar dan was het totale eindbedrag net iets meer dan 300.000 dollar.

Rendementen per regime in het Witte Huis

 Democrats versus Republicans

De bovenstaande grafiek toont de rendementen van de S&P 500 tijdens of een republikeins of een democratisch regime