Verslechterde marktomstandigheden zetten druk op werkkapitaal van industrie

Amsterdam, 6 december 2012 – Het aantal faillissementen in de industrie zal dit jaar ruim een kwart stijgen tot naar schatting 950 ondernemingen, verwacht ING Economisch Bureau. Dit cijfer weerspiegelt de verslechterde marktomstandigheden in de Nederlandse industrie. De productie zal in 2012 met ongeveer 1,5% afnemen en in 2013 hooguit zeer licht groeien. Bedrijven hebben hierdoor in toenemende mate te maken met betalingsproblemen bij afnemers en oplopende voorraden. Deze omstandigheden leiden tot druk op de financiële middelen en slagkracht van ondernemingen. Scherper debiteuren- en voorraadbeheer kan deze negatieve impact beperken.

Later betalende klanten en toenemende voorraden zetten druk op het werkkapitaal

De lastige marktomstandigheden brengen met zich mee dat afnemers gemiddeld meer moeite hebben om hun rekeningen tijdig te betalen. In het derde kwartaal zijn de betaaltermijnen in de meeste industriebranches licht toegenomen. Een tweede aspect dat de afnemende vraag naar producten uit de industrie met zich meebrengt, is dat voorraden toenemen. Deze beweging is vooral in gang gezet in de tweede helft van 2012 in de metaal en grafische industrie.

Ook in de elektrotechniek en machinebouw geeft een relatief groot aantal bedrijven aan dat voorraden groter zijn dan gewenst.