IFIAR publiceert eerste internationaal overzicht bevindingen van toezichthouders op accountantsorganisaties

Op 18 december 2012 heeft het International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) voor het eerst een internationaal overzicht gepubliceerd van bevindingen uit het toezicht op accountantsorganisaties.

In het overzicht zijn de bevindingen van de bij IFIAR aangesloten toezichthouders verzameld en vergeleken. Het doel van de inventarisatie was om vast te stellen welke bevindingen regelmatig voorkomen bij het onderzoek door toezichthouders naar de jaarrekeningcontroles van beursgenoteerde ondernemingen. Met deze publicatie voldoet IFIAR ook aan een verzoek van de Financial Stability Board om inzicht te geven in bevindingen van de toezichthouders bij het toezicht op de controles bij belangrijke financiële instellingen.

Janine van Diggelen, hoofd Toezicht accountantsorganisaties van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ): “Deze inventarisatie laat zien dat de bevindingen die de AFM in Nederland heeft niet op zichzelf staan. Ook andere toezichthouders constateren dat er problemen zijn met de kwaliteit van de controles, ook al zetten accountantsorganisaties zeker stappen in de goede richting. De AFM sluit zich volledig aan bij de opmerking van IFIAR-voorzitter Paul George dat kantoren de oorzaken van de kwaliteitsproblemen goed moeten vaststellen. De oplossingen voor de kwaliteitsproblemen die sectorbreed spelen moeten behalve nationaal ook internationaal worden gevonden.”

Bron: AFM