Productie industrie iets hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie lag in november 0,7 procent hoger dan in november 2011. In de voorgaande maand kromp de productie met 1,7 procent.

De productiegroei is vooral te danken aan de grootste branche binnen de industrie, de aardolie-, chemische, rubber- en kunstofindustrie. Die produceerde 7 procent meer dan een jaar eerder. Verder was de productie van de elektrotechnische en machine-industrie 3 procent hoger. Daartegenover stond dat de productie van de transportmiddelenindustrie 7 procent lager was. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie produceerden minder dan een jaar eerder.

Gemiddelde dagproductie industrie

<a href='/aandeel/1676-cbs-corp'> CBS Corp.  </a> industie

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste gekeken worden naar voor seizoeneffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode oktober-november 0,8 procent lager dan in augustus-september.

De productie van de industrie ligt al twee jaar op ongeveer hetzelfde niveau.

cbs Nederlandse conjunctuur