Woninginrichting branche op zoek naar medicijn

De omzet van winkels in woninginrichting heeft nog steeds niet het dal bereikt. De krimpende consumentenbestedingen blijven de verzwakte woonbranche aantasten. De sector heeft het moeilijk zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Winkeliers zijn op zoek naar een medicijn, maar hebben daarnaast hulp nodig van andere partijen zoals overheden en vastgoedexploitanten om in de toekomst gezonder te kunnen opereren en tot een meer vraaggericht winkellandschap te kunnen komen.

Kwart minder omzet

Het jaar 2012 werd door winkels in woninginrichting met een flinke krimp afgesloten. De omzet daalde volgens het CBS Corp. met -7,8%. De combinatie van lage huizenverkopen, nieuwe hypotheekregels, concurrentie van aangrenzende branches zoals doe-het-zelf zaken en tuincentra, dalende koopkracht en een gering consumentenvertrouwen zal de omzet naar verwachting ook de komende jaren verder drukken. ING Economisch Bureau raamt een krimp in de omzet van winkels in woninginrichting van -5% in 2013 en -3% in 2014. Dit betekent dat over de periode 2008 – 2013 een kwart van de totale omzet in woninginrichting is verdampt.

Kleiner en meer onderscheidend

De woonbranche heeft het moeilijk zich aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Een combinatie van dalende omzet en een overschot aan winkelvloeroppervlak zet de omzet per vierkante meter steeds verder onder druk. Daarnaast staat ook de oriëntatiefunctie van winkels onder druk door de verdere ontwikkeling van internet. De behoefte aan winkels met grote oppervlakten en vele producten neemt hierdoor af. Dit biedt winkeliers ook nieuwe kansen. Dirk Mulder, ING sectormanager Retail : “Winkeliers kunnen meer onderscheidend vermogen creëren door zich met kleinere winkels te specialiseren in een specifieke stijl. Hierdoor kan ook gerichter worden samengewerkt met minder leveranciers, wat tevens helpt bij het terugdringen van voorraden.”

Knelpunten wegnemen Voor een structurele omschakeling naar een gezondere sector met een lager winkelvloeroppervlak en kleinere winkels is ook een andere inrichting van het winkellandschap noodzakelijk. Daarbij kan gedacht worden aan het opknippen van winkels in kleinere eenheden, relocatie van winkels, het creëren van een betere mix van typen winkels en het terugbrengen van het overschot aan winkelvloeroppervlak. Om tot een meer vraaggericht winkellandschap te komen zullen echter knelpunten moeten worden opgelost. Allereerst is een betere coördinatie wenselijk tussen lokale en regionale overheden, brancheorganisaties, vastgoedbeheerders en winkeliers (online en offline). Daarnaast wordt van alle partijen een andere manier van denken gevraagd waarbij creativiteit, innovatie en out-of the box denken voorop staan.