Pictet: Obligatiepessimisten opkomende markten zitten fout

Beleggers die uit obligaties van opkomende landen vluchten overschatten de risico’s. Zolang er geen grootschalige handelsoorlog uitbreekt zullen de koersen weer terugkeren naar de fundamentele waarderingen, stelt Alain-Nsiona Defise, hoofd bedrijfsobligaties opkomende landen van vermogensbeheerder Pictet AM.

Defise trekt een vergelijking met 2013, toen de Fed begon met de afbouw met het ruime monetaire beleid en de rentes fors stegen (‘Taper Tantrum’). Veel opkomende landen zijn afhankelijk van externe financiering; een duurdere dollar en een hogere Amerikaanse rente betekent direct hogere rente- en aflossingsverplichtingen en duurdere importen. Bedrijven in deze landen zijn sindsdien alleen maar kwetsbaarder geworden, zo lijkt het. In 2013 leenden ze een bedrag ter grootte van 80% van het bbp, begin dit jaar was dat al 101% -– en de bulk van deze verplichtingen is genoteerd in dollars. Maar, zo stelt Defise: ‘De pessimisten bleken in 2013 ongelijk te hebben, en dat hebben ze nu weer.’

Defise geeft een aantal redenen waarom de risico’s volgens hem overschat worden.

 • Argentinië en Turkije verkeren weliswaar in zwaar weer, maar zijn niet representatief en worden gestraft voor specifieke foute beslissingen – zoals het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de centrale bank.
 • De lopende rekening van veel opkomende markten is aanzienlijk verbeterd sinds 2013. Opgeteld is sprake van een overschot ter grootte van 0,8% van het bbp, tegen 0,1% in 2013. Van de landen met een negatief saldo is het handelstekort gedaald van gemiddeld 4% van het bbp naar 1,7% nu.
 • Het idee dat bedrijven in opkomende markten volgeladen zijn met schulden klopt niet. Als Chinese bedrijven niet worden meegerekend dan komt het geleende bedrag in plaats van de eerder genoemde 101% van het bbp uit op 48%, 3 procentpunt boven dat in 2013. In de ontwikkelde landen liggen de percentages veel hoger: 72% voor de VS, 100% voor de eurozone en 103% voor Japan. Het tempo waarmee de schulden stijgen neemt bovendien af.
 • Een studie van de Fed wijst uit dat het aandeel van riskante leningen en obligaties is gedaald sinds de grote financiële crisis in 2008. Dit komt deels omdat bedrijven die dollarobligaties uitgeven, ook exporteurs zijn en afrekenen in dollars.
 • Stijgende rentes in de VS zijn niet altijd slecht nieuws voor opkomende markten. Als de Fed de rente verhoogt in reactie op een hogere groei, dan profiteert de rest van de wereld mee van de hoogconjunctuur. Sinds medio jaren ’90 werd iedere renteverhoging in de VS gevolgd door een outperformance van valuta’s en obligaties uit opkomende landen.

  Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
  nieuws@analist.nl

  Copyright analist.nl B.V.
  All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.