Bedrijven leunen zwaar op bonussen

Grote bedrijven leunen zwaar op retentiebonussen om fusies, overnames en afsplitsingen tot een succes te maken. Dat doen ze omdat het vasthouden van talent essentieel is voor het succes van dergelijke deals. Van de bedrijven die een zogeheten retentieprogramma instellen om het senior en hoger management te behouden, richt 70% zich op personeel dat een sleutelrol bekleedt op de lange termijn. Slechts 53% opent een dergelijk programma ook voor management dat verantwoordelijk is voor het succes van de deal op korte termijn.

Dat blijkt uit de “Mercer Survey of M&A Retention and Transaction Programs”. De populariteit van retentieprogramma’s is nog groter onder bedrijven die over de grenzen heen fuseren. Daar geldt dat 80% van het management die een sleutelrol vervult voor het langetermijnsucces in zo’n programma wordt opgenomen, tegenover 60% van de medewerkers die op korte termijn bepalend zijn voor het slagen van de transactie.

Retentie bonussen en transactiebonussen

bonussen, bonusbeleid

Retentiestrategie

Mercer onderzocht de populariteit van twee specifieke bonussen voor het vasthouden van belangrijk talent, namelijk retentie- en transactiebonussen. Retentiebonussen, ontworpen om medewerkers vast te houden tijdens of na het sluiten van een fusie/overname/verkoop, worden het vaakst ingezet. Transactiebonussen, die medewerkers belonen voor het werk dat ze gedurende de deal hebben verricht, zijn minder populair. Doron Cohen, Head of International Consulting and M&A Benelux bij Mercer: “Bij iedere overname moeten bedrijven checken of een retentiestrategie nodig is, zeker wanneer er een ‘vertrekrisico’ van talent bestaat. Daarbij wordt er nagegaan welke medewerkers in aanmerking komen, hoe hoog de bonus is, wanneer men tot betaling moet overgaan, wat de voorwaarden zijn en ten slotte hoe veel het hele plan mag kosten.”

Om achter de gebruikte retentieprogramma’s te komen, analyseerde de Mercer “Survey of M&A Retention and Transaction Programs” wereldwijd 42 bedrijven die actief betrokken waren bij fusies, overnames en afsplitsingen. Daarbij werd gedetailleerde informatie verzameld over de retentie- en transactiebonussen die de afgelopen drie jaar werden toegepast bij meer dan 70 transacties.

Retentiebonussen

Retentieprogramma’s zijn erop toegespitst om senior en hoger management vast te houden als ze essentieel zijn voor het integratieproces. Uit het onderzoek blijkt dat in bijna twee derde (62%) van de afgeronde fusies, overnames of afsplitsingen in de afgelopen drie jaar gebruik werd gemaakt van een retentieprogramma. Over het algemeen gaan bedrijven al vroeg in het due diligence proces na of een retentieprogramma nodig is. Ze beoordelen wie er aan mag deelnemen naarmate het sluiten van de deal dichterbij komt.

Het soort retentieprogramma dat ze gebruiken, hangt voornamelijk af van het soort transactie. Zo is de kans dat bedrijven een retentiebonus instellen groter wanneer ze betrokken zijn bij een overname dan bij een afsplitsing. Meer dan de helft (57%) van de bedrijven gaf aan dat hun retentieprogramma altijd open staat voor mensen als ze op lange termijn bepalend zijn voor het succes van de overname. In het geval van verkoop of afstoting is er maar in 44% van de gevallen ruimte voor personen met een sleutelfunctie. Het gebruik van retentieprogramma’s verschilt bovendien van land tot land. Uit het onderzoek blijkt dat Amerikaanse en Canadese bedrijven een hoger percentage van het salaris als bonus uitkeren dan hun evenknieën in Europa en Zuidoost-Azië (afbeelding 1).

“Er is geen one-size-fits-all aanpak. Hoewel veel retentieprogramma’s bepaalde eigenschappen delen, verschillen ze onderling in factoren als transactiegrootte en complexiteit, type deal, branche en of de overname nationaal of internationaal plaatsvindt. Als bedrijven een retentieprogramma ontwikkelen, is het dus belangrijk om verder te kijken dan benchmarks. Hun eigen behoeften moeten leidend zijn”, aldus Doron Cohen.

Transactiebonussen

Transactiebonussen worden over het algemeen uitgekeerd aan CEO’s, hoger management en leden van het transactieteam. 42% van het hogere management (exclusief de CEO) wordt hiervoor benaderd. Uit het onderzoek van Mercer blijkt verder dat in een derde (33%) van de fusies, overnames of afstotingen transactiebonussen worden uitgekeerd aan leden van het dealteam. Iets minder (31%) keert ze uit aan de CEO. Overige medewerkers komen meestal niet in aanmerking voor een transactiebonus.

CEO’s en senior management in Europa en Zuidoost-Azië krijgen vaker transactiebonussen dan hun collega’s in de VS en Canada. Europese bedrijven bieden bovendien ook leden van het transactieteam een bonus aan, waar dat in Zuidoost-Azië niet het geval is (afbeelding 2). Hoewel leden van de transactieteams in Europa en de VS een ongeveer even hoog percentage van hun salaris als transactiebonussen ontvangen, is er een groot verschil in hoogte voor de bonus voor CEO’s en senior management. Dat is in Europa namelijk aanzienlijk lager dan in de VS. Met betrekking tot de timing concluderen de onderzoekers dat uitkering van de toegezegde bonus plaatsvindt wanneer de deal daadwerkelijk wordt afgesloten.