Technologie aandelen: "this is money, not science!"

“Let op hoge toetredingsdrempels, dan is "Moore's law your friend", zo startte Stuart O'Gorman, Director Technology Investment bij Henderson vorige week zijn presentatie in Brussel.

"Technologie is als een value trap, voor je het weet zit je in een bubble".

Stuart OStuart O'Gorman

Stuart O'Gorman sprak op het jaarlijkse 'MoneyTalk & Morningstar Fund Summit' in Brussel en liet aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe makkelijk je op het verkeerde been kan worden gezet.

Hot product – cold investment

De Wet van Moore stelt dat het aantal transistors in een geintegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke 2 jaar verdubbelt. Deze wet brengt automatische vooruitgang met zich mee, waardoor stilstand gelijk staat aan achteruitgang. Innovatie is dan ook fantastisch, maar fantastische producten zijn nog geen goede beleggingen. De kern van O'Gorman's betoog gaat richting goede marges halen. De snelle technologische vooruitgang vergt wel een hoge omloopsnelheid van de producten.

Toetredingsdrempels

Om de marges hoog te houden zijn de toetredingsdrempels erg belangrijk. Deze kunnen van verschillende aard zijn: technologie, schaal, merk of distributiekanaal. Als ondernemingen deze factoren weten te bemachtigen en misschien wel belangrijker, weten te behouden, dan is: 'Moore's law your friend', zoals Stuart O'Gorman het zo mooi zei.

Investment philosophy

De echte rendementsdrivers bij technologie aandelen zitten volgens de fondsmanager van Henderson naast die belangrijke toetredingsdrempels ook in de organische groei. De producten die voor consumenten problemen oplossen zijn een eerste stap. Daarna is de terugverdientijd belangrijk evenals het afhouden van "copycats" . Maar ook het management heeft een belangrijke rol. Op de vraag wat belangrijker was: een nieuwe technologie, de toetredingsdrempels of het management antwoordde O'Gorman resoluut: "Barriers to entry!" Daarna komt wel het management, maar voorwaarde is dan wel dat het management de technology ook moet snappen. "This is money, not science!", zo vatte O'Gorman zijn betoog kernachtig samen.

Technology: huidige situatie

Stuart O'Gorman die sinds 2001 succesvol het Henderson Horizon Global Technology Fund onder zijn hoede heeft, kijkt ook hoe andere sectoren ervoor staan. Zo liet hij sectoren gerangschikt op balansen of vrije kasstromen zien. Duidelijk was dat technologie er het beste voor staat. De trend dat consumenten steeds meer technologie gaan gebruiken, lijkt aan te geven dat de trend nog niet ten einde is voor deze sector. Het risico zit hem in de economie. "De correlatie tussen economische groei en IT investeringen is hoog". Heel eerlijk vertelde hij erbij: "als de economische groei afneemt, zal mijn fonds ook in waarde dalen". Om daar aan toe te voegen: "maar door de sterke balansen en goede cash flows, zal de daling kleiner zijn dan in andere sectoren".

Andere sectoraanbevelingen

Dat de fundamentele ondertoon bij technologie positief is, werd zondermeer duidelijk gemaakt in Brussel. Hoe kijken andere asset managers nu naar technologie?

Nu geeft niet iedere asset manager sectoraanbevelingen, maar er zijn er wel een paar. Zowel AXA IM als Amundi geven Europese aanbevelingen voor sectoren. Bij beide partijen is technologie overwogen. Bij Pictet en Threadneedle worden de sectoren wereldwijd bekeken en daarbij geeft ook Threadneedle een overwogen advies. Alleen Pictet heeft recent haar advies verlaagd naar neutraal. "De overweging werd teruggebracht vanwege aanwijzingen dat de vraag naar nieuwe producten van enkele trendsetters waarschijnlijk niet aan de verwachtingen gaat voldoen".

Conclusie

Fundamenteel staat de technologie-sector er positief voor, zowel voor de korte als langere termijn. Ook de opinies van andere asset managers zijn overwegend positief voor deze sector. Men zegt vaak "the trend is your friend" en die is voor technologie positief.

Dit artikel verscheen eerder op Bull v Bear.