Saoedi-Arabië heeft nog minstens veertig jaar expats nodig

Saoedi-Arabië zal nog minstens veertig jaar in belangrijke mate beroep moeten doen op expats. Dat heeft Ali Bin Nasser Al-Ghafis, hoofd van de Saoedische Technical and Vocational Training Corporation (TVTC). Er zal volgens Al-Ghafis immers nog veel tijd moeten worden geïnvesteerd in de training van binnenlandse arbeidskrachten vooraleer expats zouden kunnen worden vervangen. Het Saoedische opleidingsinstituut hoopt wereldwijd vijfentwintig organisaties te kunnen aanspreken om ongeveer een kwart miljoen Saoedische arbeidskrachten op te leiden.

Vooral lage sectoren

Saoedi-Arabië telt op dit ogenblik ongeveer acht miljoen buitenlandse arbeidskrachten. Een groot gedeelte van die populatie is tewerkgesteld in laagbetaalde sectoren, zoals hulp in het huishouden, maar een andere groep is aangetrokken voor hooggespecialiseerde functies in onder meer de winning van olie en gas. Het zal volgens Al-Ghafis echter minstens vier decennia duren vooraleer Saoedi-Arabië voldoende binnenlandse arbeidskrachten heeft opgeleid om deze gespecialiseerde expats te kunnen vervangen.

Beperkingen expats

Saoedi-Arabië wil het aantal expats in zijn economie gevoelig terugschroeven. Daarbij worden Saoedische bedrijven sinds twee jaar verplicht om minstens één binnenlandse werknemer aan te werven. Bedrijven die aan deze quota voldoen, kunnen genieten van een aantal voordelen, zoals extra vergunningen voor buitenlandse werknemers. Ondernemingen die echter niet aan de vereisten beantwoorden, worden blootgesteld aan sancties, zoals beperkingen op het recht op expats in dienst te nemen. Saoedi-Arabië telt ongeveer 800.000 privébedrijven.

Bron: Express.be