Financiële repressie: lage rente gekoppeld aan hoge inflatie

Overheden zijn niet in staat om hun schulden af te bouwen en centrale banken zullen dan maar zelf de crisis moeten aanpakken met als gevolg dat de gewone spaarder de rekening zal moeten betalen via de combinatie van negatieve interesten en hoge inflatie. Dat zei professor Carmen M. Reinhart van Harvard in een interview met Der Spiegel.

Crisis nog niet voorbij

Carmen M. Reinhart
Carmen M. Reinhart

“Geen enkele centrale bank zal ooit toegeven dat het de rentevoeten artificieel laag houdt om overheden te helpen met hun schuldencrisis, maar dat is wel wat gebeurt. Dat deze banken alles doen om deficits te financieren is overigens niets nieuw in de geschiedenis. Pas in de jaren 1970 werden centrale banken politiek meer onafhankelijk, maar als gevolg van de crisis worden ze nu terug afhankelijk van de regering. Dat geldt ook voor de ECB, hoewel in mindere mate. De crisis is overigens noch in de V.S., noch in Europa voorbij.”

Inflatierisico

Reinhart erkent het risico op inflatie van een dergelijke monetaire politiek, maar meent dat het schuldenprobleem zo nefast is voor de economische groei dat het op één of andere manier zal moeten worden aangepakt. De rente verhogen is uiterst moeilijk met een schuldratio van om en bij de 100% en de politieke onafhankelijkheid van de centrale bank is volgens Reinhart dus wellicht definitief voorbij.

Afschrijven politiek lastig

“Één manier om de problemen aan te pakken is door een deel van de schulden af te schrijven. Dat ligt politiek echter heel moeilijk en de centrale bank zal als alternatief waarschijnlijk negatieve interestvoeten en inflatie gaan gebruiken om geld van spaarders naar schuldenaars te doen vloeien.” Wanneer de marktrentevoet lager is dan de inflatie, krimpen de overheidsschulden op haast magische wijze. Dat heet ‘financiële repressie’ en heeft nefaste gevolgen voor ons spaargeld. De lage inflatie en hoge werkloosheid van vandaag maskeren dit proces, maar eenmaal inflatie de hoogte in schiet (wat volgens Reinhart onvermijdelijk is), zal de politieke positie van de centrale bank duidelijk worden.

Geen alternatief

Dit beleid is overigens geen alternatief voor besparingen, aldus Reinhart: “Als je niet bespaart, blijf je meer schulden maken. Het is niet of het één, of het ander. Je hebt een combinatie nodig van besparingen en hoge inflatie (een subtiele belasting) om de schulden terug te dringen. Met alle gevolgen van dien voor het spaargeld en de pensioenen van de gewone man.”

Volgens Reinhart is de grootste fout die Europese beleidsmakers nu maken de weigering om een schuldenherstructurering van de banken op tafel te leggen. “De slachtoffers van de ingrijpende herstructurering van onder andere het Iers en het Spaanse bankensysteem zouden de banken in de kernlanden zijn. Dat komt neer op welvaartstransfers, wat politiek gevoelig ligt, maar uiteindelijk onafwendbaar is.”

Bron: Express.be