De Persgroep moet omzet en winst inleveren

Het mediabedrijf De Persgroep heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 910 miljoen euro. Dat betekent een daling met 2 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst viel met 22 procent terug tot 55 miljoen euro. De omzet van de audiovisuele activiteiten kende een lichte daling tot 200 miljoen, maar de nettowinst van de divisie viel met 25 procent terug tot 13 miljoen euro.

Brede daling

Bij de uitgeefactviteiten werd eveneens een lichte omzetdaling tot 726 miljoen euro opgetekend, terwijl de winst met 20 procent achteruitging tot 42 miljoen euro. Het mediabedrijf merkte daarbij op dat de advertentiemarkt voor de gedrukte media het voorbije jaar een lichte achteruitgang kende, wat slechts gedeeltelijk kon worden gecompenseerd door een inkomstengroei op de digitale markten.

Ook wordt gewezen op de grote concurrentie op de Vlaamse televisiemarkt, waar de situatie met drie partijen volgens Christian Van Thillo, topman van De Persgroep, op termijn niet houdbaar is.

Bron: Express.be