Positieve outlook voor aandelen terwijl regionale verschillen domineren

Ondanks dat zij de globale risico-appetijt hebben gedreven over de afgelopen 5 jaar, ziet ING IM nu dat de invloed van wereldwijde risicofactoren afneemt. Momenteel bepalen lokale elementen het tempo. In het eerste kwartaal van 2013, merkt de investment manager op dat het verschil tussen Japan en de opkomende markten meer dan 20% was en recentelijk ziet zij divergentie tussen de VS en Europa ontstaan. ING IM gelooft dat deze uiteenlopende ontwikkelingen blijven bestaan in een periode dat de risico’s verder normaliseren en de correlaties tussen markten verminderen.

Patrick Moonen, ING IM
Patrick Moonen, ING IM

Patrick Moonen, Senior Equity Strategist bij ING Investment Management zegt: “Vooruitkijkend blijven we positief over aandelenmarkten. Ondanks wat zwakkere recente economische data, blijft de gematigde opwaartse trend intact. Natuurlijk zijn regionale verschillen aanwezig, met de VS en Japan die betere data laten zien dan Europa.”

Herstel vanuit de VS

“Het herstel van de huizenmarkt in de VS en de betere vooruitzichten voor bedrijfsinvesteringen zijn beide ondersteunend. De gemiddelde leeftijd van het Amerikaanse machinepark staat op het hoogste niveau in 30 jaar. Dit is een direct gevolg van onder-investeringen omdat bedrijven focusten op kapitaalbehoud en schuldverlaging in plaats van op investeren en/of uitbreiden. De terugkeer van groei verhoogt de bezettingsgraad en dit was in het verleden altijd een voorloper van hogere investeringen. Ondertussen zal in Japan “Abenomics”, een combinatie van fiscale en monetaire verruiming, de groei aansporen.”

Met betrekking tot Europa, zegt ING IM dat het continent nog steeds wat zwakker is dan andere regio’s. Echter kan er steun komen van de export, geholpen door een zwakkere Euro en hogere globale groei, wat in het bijzonder Duitsland ten goede kan komen. Verder, zouden fiscale bezuinigingen in mindere mate een tegenwind moeten zijn in 2013. ING IM blijft wel voorzichtig gegeven de continue dalend trend in de kredietgroei aan de private sector.

Positieve signalen

Kijkende naar andere positieve signalen, merkt ING IM dat de trend in de winstverwachtingen verbetert. Op dit moment is het wereldwijde winst momentum nog licht negatief, maar dit verbergt grote regionale verschillen. In Japan is het sterk positief terwijl in Europa het momentum zwak blijft. Het Amerikaanse momentum is recentelijk teruggevallen maar de investment manager dicht dit toe aan seizoensgebonden factoren waarbij analisten hun vooruitzichten temperen in de aanloop naar de eerste kwartaalcijfers.

Winstverwachtingen omhoog

Als gevolg hiervan, heeft ING IM zijn winstverwachtingen voor 2013 voor Japanse bedrijven bijgesteld van +37% naar +41% en van +5% naar +7% voor Amerikaanse bedrijven. De investment manager stelt dat Japanse bedrijven erg exportgevoelig zijn en een hoge operationele hefboom hebben wat betekent dat zelfs een kleine stijging in de omzetgroei zal leiden tot een relatief grote stijging in de nettowinst.

Patrick Moonen vervolgt: ”Een ander sleutelelement in onze outlook is de waardering. De absolute waarderingen mogen dan dicht bij hun normale niveau zitten, ten opzichte van andere investeringsklassen zijn zij nog steeds erg aantrekkelijk. In de nasleep van de Italiaanse verkiezingen en de Cypriotische bankenredding is de Europese risicopremie gestegen naar 6.7%, meer dan 30% boven zijn lange termijn gemiddelde. Ondertussen steekt dividend gunstig af tegen de rente op bedrijfsobligaties.

M&A

“Een andere drijfveer voor aandelenmarkten is de stijging in fusies en overnames van aandelen. Wij verwachten dat deze trend doorzet aangezien alle benodigde condities aanwezig zijn. Bedrijven hebben sterke balansen, rentes zijn laag en bedrijven kunnen gemakkelijk, een beroep doen op de markt van hoogrentende obligaties om hun deals te financieren.”

“Naast deze financiële overwegingen, is er ook bedrijfslogica. In een lage nominale groei moeten bedrijven op zoek naar externe bronnen van groei. Bovendien laten de hoge bedrijf marges niet veel ruimte voor verdere autonome operationele verbetering. Balansherstructurering is een manier om hogere rendementen te bereiken door verlaging van de gemiddelde kapitaalkosten.”

In termen van regionale verdeling, is ING IM positief over Japan, die een combinatie biedt van hoge winstgroei en een aantrekkelijke waardering. Verder heeft de investment manager zijn positie in aandelen uit de Eurozone verder teruggebracht en verkiest hij de Amerikaanse aandelenmarkt en dit ondanks de hogere valuaties en lagere risicopremie.

Met betrekking tot de andere regio’s blijft ING IM voorzichtig over opkomende markten. Bedrijven hebben moeite om de superieure economische groei om te zetten in superieure winstgroei. Patrick Moonen concludeert: “Kijkende naar de sectorallocatie, hebben we onze grondstofexposure verlaagd door de sector van de basismaterialen en de energiesector te onderwegen. We handhaven wel een lichte voorkeur voor cyclische sectoren via de duurzame consumptiegoederen en de technologiesector. De Health care sector hebben we verder opgebouwd op basis van de betere vooruitzichten.”