India heeft niet langer grootste vertrouwen in de toekomst

Consumenten in Indonesië zijn het meest optimistisch over de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen naar het consumentenvertrouwen en de bestedingsplannen van bijna dertigduizend internetgebruikers in achtenvijftig landen. De onderzoekers stelden bovendien vast dat alleen in de regio Asia-Pacific de consumenten overwegend optimistisch zijn over de toekomst. Zeven van de meest optimistische landen bleken teruggevonden te kunnen worden in de regio.

Optimisme

Het consumentenvertrouwen in Indonesië haalde tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een score van 122 punten. Dat betekent een stijging met 5 punten tegenover het laatste kwartaal van vorig jaar. Indonesië heeft op het gebied van consumentenvertrouwen een grote voorsprong op de rest van de regio Asia-Pacific, waar een stijging met 2 punten tot 103 punten werd vastgesteld. Scores boven 100 punten wijzen op een optimistische visie op de toekomst. Onder die grens blijft de stemming pessimistisch.

"Indonesische consumenten genieten van een positief binnenlands publiek,"merkt Catherine Eddy, managing director van Nielsen Indonesië. "In het verleden is er in Indonesië steeds een groeiend optimisme opgetekend in de aanloop naar verkiezingen. Met de presidentsverkiezingen van volgend jaar in het vooruitzicht, mag verwacht worden dat dit optimisme ook verder zal worden doorgezet. Daarnaast reageert de bevolking ook positief op het gestegen minimumloon en wordt er een neiging opgemerkt om bij de consumptie naar duurdere merken over te stappen."

Indonesië wordt in de ranglijst gevolgd door India (120 punten), de Filipijnen (118), Thailand (116), Brazilië (111), de Verenigde Arabische Emiraten (108), China (108), Hongkong (108), Noorwegen (106) en Maleisië (106). Het wereldwijde consumentenvertrouwen steeg met 2 punten tot 93 punten. De meest pessimistische scores werden opgetekend door Portugal, gevolgd door Griekenland, dat echter wel een verbetering tegenover het kwartaal voordien liet optekenen. Tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar stond India nog op de eerste plaats.

Bron: Express.be