Kredietachterstand Belgen opgelopen tot recordbedrag van 2,84 miljard euro

In april van dit jaar hadden 335.373 Belgen een betalingsachterstand op één of meer kredieten. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde maand voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België ( NBB ).

Opgemerkt wordt dat midden vorig jaar nog een kortstondige afbouw van de kredietachterstand kon worden opgetekend, maar sindsdien is er opnieuw sprake van een voortdurend stijgende tendens.

De totale betalingsachterstand is opgelopen tot ruim 2,84 miljard euro. Dat betekende een toename met 8,7 procent tegenover de maand april van vorig jaar. De gemiddelde betalingsachterstand per krediet nam met 3,7 procent toe tot 5.784 euro. De Nationale Bank meldde verder dat er tijdens de maand april in België 11,42 miljoen uitstaande kredieten werden geteld, verdeeld over 6,23 miljoen particulieren. (MH)