Politieke besluitvorming blijft risico wereldeconomie

Het jaar 2014 staat in het teken van economische groeikansen in Europa, de VS en Japan. Dat wil zeggen: zolang de politiek de rust bewaart. De groei loopt in de verschillende regio’s weliswaar uiteen, het herstel is overal zichtbaar. Het aantrekkende herstel komt vooral aandelen ten goede, ondanks dat de waardering daarvan nu al oploopt. Dat stelt Wouter Sturkenboom, European Strategist van Russell Investments, vooruitlopend op de Global Outlook 2014 die medio december gepubliceerd zal worden.

Het centrale thema in Russell’s Global Outlook 2014 is de politieke besluitvorming als bedreiging voor de wereldeconomie. In Europa bedreigt het uitblijven van een echte bankenunie de tekenen van economisch herstel. In de VS vormt de politieke discussie rondom het schuldenplafond een bedreiging voor de potentiële 3% economische jaargroei. En ondanks het succes van Shinzo Abe’s groeibeleid liggen ook in Japan beleidsrisico’s op de loer – bijvoorbeeld de forse verhoging van de belasting op consumptie.

Europa: recessie is voorbij, maar het blijft schipperen

Volgens Sturkenboom valt de economische groei in Europa in 2014 nét positief uit. Met 0,5% - 1,0% groei is deze echter niet voldoende om de Europese schuldenlasten te verlagen of de oplopende werkloosheid te kenteren. Tegelijkertijd blijven structurele hervorming nagenoeg uit. De landen in de Europese periferie blijven in hun schuldenval zitten, maar de grootste bedreiging zijn het zwakke Frankrijk en het uitblijven van kredietverstrekking aan Europese bedrijven. Beleggers moeten zich daarnaast voorbereiden op volatiliteit, vanwege nieuwe onderhandelingen over de redding van Griekenland en Portugal. Daar komen bovendien de grote institutionele dilemma’s omtrent de implementatie van een Europese bankenunie bij. De ECB blijft de economie steunen.

Sturkenboom: ‘Waar we in de VS politiek vuurwerk zagen, zijn de politieke en beleidsrisico’s in Europa juist gekalmeerd. De positieve ontwikkelingen blijven het slechte nieuws op het nippertje de baas. De groei is mat, maar de recessie is wel voorbij en de bezuinigingsmaatregelen worden geleidelijk afgebouwd. Europese aandelen zijn iets in waardering gestegen, maar zijn nog altijd goedkoop in vergelijking met de Amerikaanse.’

VS: deadline schuldenplafond gijzelt groei wereldeconomie

In de VS bedraagt de economische groei in 2013 zo’n 1,6%. Het aanscherpen van het fiscale beleid was grotendeels verantwoordelijk voor het temperen van deze groei. Ingrepen door de Fed zullen ook in 2014 een bepalende rol spelen voor de wereldwijde aandelenmarkten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de rente geleidelijk, en met langdurige tussenliggende pauzes, normaliseren – ook zodra de maandelijkse banengroei ruim 200.000 per maand gaat bedragen.

Als het monetaire beleid in hetzelfde tempo aangescherpt wordt, is de kans klein dat aandelenmarkten de weg omhoog zullen vinden zoals in 2011 en 2013. Elke keer dat het schuldenplafond op een nieuwe deadline stuit, houdt dat de wereldeconomie en kapitaalmarkten bovendien in een houdgreep,’ aldus Sturkenboom. ‘Ten slotte hebben de obligatiemarkten overdreven sterk gereageerd op de shutdown van de overheid en de beslissing van de Fed om zijn opkoopprogramma voort te zetten. Het algehele effect van de kwantitatieve verruiming is kleiner dan je uit de berichtgeving zou kunnen afleiden.’

Japan: Abe-nomics gaf de economie een boost, maar stabiliteit obligatiemarkten staan onder druk

De Japanse economie kent nog altijd uitdagingen, maar die zijn niet onoverkomelijk. De economie heeft haar groei hervonden en Japanse aandelen zijn aantrekkelijk geprijsd. Onder leiderschap van Shinzo Abe is de yen sterk in waarde gedaald, zijn er structurele hervormingen doorgevoerd, heeft er forse monetaire verruiming plaatsgevonden en heeft de economie in zijn algemeenheid een verjongingskuur ondergaan. Het BBP is met 4% gegroeid en de groei van de geldhoeveelheid is van 0% gegroeid naar een gezonde 3% per jaar. Met het versnellen van de groei en inflatie, bestaat echter wel de kans dat de obligatiemarkten ontwricht raken en de rentetarieven stijgen.

Sturkenboom: ‘Het wordt met name moeilijk om de consumentenbestedingen aan te blijven moedigen met de huidige monetaire stimulusmaatregelen. De uitgaven aan de sociale zekerheid staan onder druk door een aanhoudende zorgvraag. De bevolking vergrijst en de schuld/ BBP -ratio gaat al richting de 250%. Om ervoor te zorgen dat de consumentenbestedingen op pijl blijven, moet de stijging van de salarissen gelijke tred houden met de prijsstijging van consumentengoederen.’

Buiten Japan bieden opkomende Aziatische aandelen goede vooruitzichten de komende 12 maanden. Lange-termijnstaatsobligaties uit Australië en Nieuw Zeeland zijn aantrekkelijk gewaardeerd, omdat de valuta’s van beide markten duur blijven.