ING IM blijft positief over aandelen, "risico's zijn kleiner"

Volgens ING Investment Management International (ING IM) zijn de fundamentele vooruitzichten voor aandelen positief. En voor het eerst in vijf jaar ziet zij geen grote eventrisico’s in het verschiet. Dit, in combinatie met een naar verwachting aantrekkende wereldeconomie, betekent dat de vermogensbeheerder zich niet al te veel zorgen maakt over de impact van ‘tapering’ op aandelen.

Patrick Moonen, senior aandelenstrateeg bij ING IM: “De aandelenwaarderingen bevinden zich op het hoogste niveau sinds 2010 en zijn sinds de dieptepunten van de economische cyclus ongeveer 45% gestegen. De koers/winstverhoudingen in zowel de VS als Europa zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen en zijn nu vrijwel gelijk aan het langetermijngemiddelde of liggen daar zelfs iets boven. Waarschijnlijk bevinden we ons bijna op het hoogtepunt van de huidige waarderingscyclus, al verwachten we geen grote daling van de waarderingscijfers. Het wereldwijde monetaire beleid blijft soepel en de risicobereidheid ondersteunt geldstromen naar de aandelenmarkt.”

De Europese winsten waren het derde kwartaal zwakker dan in de VS, met name qua opbrengst. In Japan zette de stijgende winsttrend echter door in het derde kwartaal. Bijzondere risico’s voor de winst zijn evenwel de mogelijk negatieve gevolgen van moeilijkheden in emerging markets en de valutavolatiliteit.

“Al met al blijven de fundamentele vooruitzichten voor aandelen positief, mits eventuele (politieke) onrust niet te lang aanhoudt om het beleggersvertrouwen te ondermijnen. De komende twaalf maanden zal de aandelenperformance min of meer in lijn zijn met de winstgroei.”

Patrick Moonen: “In verhouding tot bedrijfsobligatierendementen zijn aandelen nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. De risicopremies op aandelen liggen nog altijd ver boven de langetermijngemiddelden en fungeren als ‘buffer’ tegen een algemene stijging van de rente – als die er komt. Betere winsten, aanhoudend soepel monetair beleid, het ontbreken van eventrisico’s en een algemene afname van de onzekerheid: allemaal gunstige factoren voor de risicobereidheid. Met het oog hierop maken we ons niet al te veel zorgen over de impact van tapering op aandelen, te meer omdat dit gepaard gaat met een aantrekkende economie.”