OXBY Sentiment Monitor 2013 – Interview Tjade Groot (Hoofd Vermogensbeheer)

Vermogensbeheerder OXBY heeft recent een onderzoek gehouden onder beleggers. Hieruit komt onder meer naar voren dat beleggers veel optimistischer zijn dan tot nu toe werd gedacht. In dit interview legt Tjade Groot van OXBY uit waar dit optimisme aan te danken is en waarom de populariteit van trackers in de beleggingsportefeuille groeit.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van jullie onderzoek?

Opvallend is dat ongeveer 75% van de huishoudens met een vrij besteedbaar inkomen van 15.000 euro of meer belegt. Dat is een aanzienlijk aantal. Wat verder opvalt, is dat men nogal negatief is over aandelenfondsen en dat de populariteit van trackers, wat toch ons paradepaardje is, nog erg laag is.”

Wel is de opkomst van trackers in Nederland groot. Wat er misschien nog het meeste uitspringt, is dat beleggers ongekend positief zijn terwijl sommige signalen nog steeds op rood staan.”

Hoe verklaar je dat optimisme bij beleggers?

We hebben veel ellende achter de rug. En beleggers weten dat de ellende een keer ophoudt. Op dat moment zie je het sentiment keren. Als je kijkt naar wat de beurzen de afgelopen tijd hebben gedaan, dan is dat heel goed.”

De AEX is in het afgelopen jaar bijna 10% gestegen. Dat weerspiegelt het optimisme. Veel kleinere beleggers lijken dat nu op te pikken. Je zou kunnen zeggen dat veel van het slechte nieuws al in de koersen verdisconteerd is. En ook zie je dat beleggers weer vooruit durven te kijken en steeds vaker op zoek gaan naar lichtpuntjes.”

Komt het misschien ook omdat mensen crisis-moe zijn dat het optimisme weer terug is gekeerd?

Dat speelt zeker mee. Men lijkt immuun geworden te zijn voor slecht nieuws.”

Voor wie is OXBY?

"OXBY is er voor de mensen die een vrij besteedbaar inkomen hebben vanaf 15.000 euro en die dat geld ook aan het werk willen zetten door bij ons te beleggen. Voor die mensen bieden wij online vermogensbeheer aan vanaf 15.000 euro. En daarbij streven we naar een hoog potentieel rendement door aandacht te besteden aan risicobeperking.”

Hoe transparant is OXBY?

Heel erg. Wij geven klanten online en real time inzage in de stand van hun portefeuille. Ook leggen we heel helder uit welke kosten er verbonden zijn aan het beheren van zo’n beleggingsportefeuille.”

Daarnaast is de overeenkomst die klanten met ons aangaan helder en duidelijk geschreven. In plaats van een document van 20 pagina’s krijgen klanten bij OXBY een document voorgeschoteld dat slechts zo’n 6 pagina’s beslaat. Wij hebben de zogenaamde kleine lettertjes groot gemaakt.”

“Om tot de kern van de zaak te komen: Er zijn bij OXBY geen verborgen kosten en er zijn geen nare verrassingen achteraf. Je weet bij ons waar je aan toe bent.”

Uit het onderzoek blijkt dat men weinig vertrouwen heeft in de Nederlandse banken. Met name de respondenten boven de 45 geven aan dat hun vertrouwen laag is. Hoe onderscheidt OXBY zich van de zogeheten grootbanken?

Het vertrouwen in banken blijft laag. Als je mensen vraagt hoe tevreden zijn over hun bank, dan krijgen de banken een gemiddelde score van 5,1, zo blijkt uit ons onderzoek.”

Wij zijn geen bank, en bij ons staat de deur wagenwijd open voor kleinere beleggers die buiten de boot vallen bij de grootbanken. Wij bieden een service die je eigenlijk niet ziet bij de grootbanken. En wij doen ook niet aan koppelverkoop.”

“Nog een belangrijk pluspunt van OXBY is dat wij onze diensten veel goedkoper aan kunnen bieden dan de grootbanken.En dat we onze klanten actief benaderen wanneer de klant daar behoefte aan heeft. Dit kunnen de klanten zelf aangeven tijdens het in kaart brengen van hun situatie via onze online vragenlijst.”

Kun je de werkwijze van OXBY kort omschrijven?

Zoals ik aangaf streven wij naar een hoog potentieel rendement voor onze klanten. Voor een belangrijk deel doen we dat door risico’s en de daarmee gepaard gaande verliezen proberen te beperken door bijvoorbeeld te ‘vluchten’ in staatsobligaties wanneer het minder gaat op de beurzen. Er zit een soort stoploss (beperk je verlies) in. Daarbij maken we gebruik van trackers.”

Wat zijn trackers? Uit jullie onderzoek blijkt dat beleggers die daarvan gebruik maken tevreden tot zeer tevreden zijn over het gebruik daarvan.

Een tracker volgt een financiële index, zoals bijvoorbeeld de AEX -index. Maar er zijn ook trackers die sectoren volgen. Zoals de energiesector, de gezondheidszorg en de financiële instellingen (banken en verzekeraars). Daarnaast hebben we ook een tracker die bijvoorbeeld de Duitse staatsleningen volgt. Die staan bekend als relatief veilig omdat de Duitse overheidsfinanciën (in tegenstelling tot de Griekse) staan als een huis.

In totaal werken we met 13 trackers en beleggen we in 10 zogenaamde sector trackers. Je ziet daar mooie verschillen in. Naar gelang hoe de beurzen zich bewegen en welke sectoren het goed doen, overwegen wij er iedere keer twee en daar beleggen we dan extra in.”

Kort gezegd: Door gebruik van deze aandelenmandjes, beleggen we in de ‘Fortune 400’ van Europese bedrijven. En denken daarmee een aantrekkelijke propositie te hebben voor klanten.”

Het onderzoek geeft aan dat de populariteit van trackers groeit maar dat ze nog steeds in weinig portefeuilles terug te vinden zijn. Wat zijn de voordelen van trackers?

"Het voordeel van een tracker is dat deze goedkoop is, dat je weet wat je krijgt en dat door de grote spreiding binnen een tracker het risico wordt verkleind. Je zou ook kunnen zeggen dat we met behulp van trackers en onze actieve beleggingsstrategie op safe te spelen en daarmee een mooi rendement proberen veilig te stellen.”

Hoe chagrijnig wordt jij eigenlijk als de beurzen dalen?

Niet zo heel erg chagrijnig. Een gezonde correctie hoort erbij. Het schoont lekker op. Van daaruit kun je vervolgens de weg weer omhoog vinden.”

Wij hanteren de strategie dat we verliezen beperken voor onze klanten door als het mis dreigt te gaan te vluchten in veilige havens. Dat zijn dan vooral Duitse staatsobligaties. Daarom hebben onze klanten ook niet zo’n last van grote dalingen.”

Wat was het doel van dit onderzoek en wat gaan jullie met de resultaten doen?

“Voor OXBY is het heel belangrijk om te weten hoe onze potentiële klanten erover denken. Wij willen weten wat hun wensen zijn en daar passen we onze werkwijze eventueel op aan. Het mooie is dat we daar als OXBY flexibel genoeg voor zijn.”

“Kort samengevat proberen we voor klanten financieel maatwerk te leveren zonder dat daar hoge kosten aan verbonden zijn. En daarnaast proberen we ze natuurlijk ook te wijzen op de aantrekkelijkheid van trackers als beleggingsinstrument. Om continue aan de bal te blijven zullen we dit soort onderzoeken periodiek blijven doen, zodat we precies weten wat er leeft bij onze klanten.”

Kader/Financiële bijsluiter:

OXBY is een vermogensbeheerder in Amsterdam die zich richt op huishoudens in Nederland met een vrij besteedbaar vanaf 15.000 euro. OXBY werd opgericht in 2012 en Tjade Groot is hoofd van OXBY vermogensbeheer. OXBY ontstond vanuit de behoefte die ‘kleinere’ beleggers hadden om ook in aanmerking te komen voor vermogensbeheer. De organisatie groeit nog steeds en er werken nu zo’n dertig mensen. OXBY voldoet als beleggingsinstelling aan alle criteria zoals die gesteld zijn door de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ).

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen door wie en in welke vorm dan ook brengt altijd risico’s met zich mee, zo kunt u (een deel van) uw ingelegde vermogen verliezen als gevolg van koersdalingen.