Conjunctuurbeeld verbetert verder

Het conjunctuurbeeld is eind november iets beter dan eind oktober. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok verschuift naar de fase van herstel. Op twee na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok echter nog onder hun langjarig gemiddelde.

conjunctuur nederland

In de loop van november is van alle indicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten veranderd. De werkloosheid en investeringen schuiven van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren gaan van een neergaande over in een opgaande fase, maar presteren nog wel onder hun langjarig gemiddelde. De rente gaat van het groene naar het oranje kwadrant. Deze indicator valt van een opgaande fase terug naar een neergaande, maar presteert wel boven zijn langjarig gemiddelde. De uitvoer ten slotte schuift van het gele terug naar het rode kwadrant en presteert onder zijn langjarig gemiddelde.

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind november in de fase van herstel. Van de vijftien indicatoren staan er zeven in het gele, zes in het rode, een in het groene en een in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe.

Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.

Bron: CBS Corp.