Groeiversnelling Mexicaanse economie zet door in 2014

De structurele hervormingen zorgen ervoor dat het groeipotentieel van Mexico steeds meer toeneemt. ING Investment Management International (ING IM) voorspelt dat ook de directe groeivooruitzichten gunstig zijn dankzij het herstel van de Amerikaanse vraag, de hogere overheidsuitgaven, de toegenomen investeringen in infrastructuur en de geleidelijke verzachting van het effect van recente fiscale hervormingen op het consumenten- en bedrijfssentiment.

De vermogensbeheerder merkt op dat Mexico een van de weinige opkomende economieën is die niet te kampen heeft met onevenwichtigheden op macroniveau. ING IM gelooft dat Mexico hierdoor een groot voordeel heeft ten opzichte van de meeste overige opkomende markten, en dat het land mogelijkheden heeft om sneller te groeien dan de gemiddelde groei van het bnp van 2,6% van de laatste tien jaar.

“Terwijl het groeipotentieel van Mexico als gevolg van structurele hervormingen meer en meer toeneemt, zijn ook de directe groeivooruitzichten gunstig,” aldus Maarten-Jan Bakkum, Senior Emerging Market Strategist bij ING IM.

Meer export

“Allereerst wordt het herstel van de Amerikaanse vraag zichtbaar in de Mexicaanse exportprestaties. Vanaf de zomer heeft de groei van de export zich verbeterd van 0% tot 7%. Aangezien de export naar de VS overeenkomt met 25% van het Mexicaanse bnp, zou dit een belangrijke positieve waardestuwer kunnen vormen voor de Mexicaanse economie, tenminste zolang het Amerikaanse herstel voortduurt. Behalve deze positieve cyclische factor, ondergaat Mexico ook de positieve gevolgen van zijn relatief goede concurrentiepositie ten opzichte van vergelijkbare Aziatische landen.”

ING IM wijst ook op de hogere overheidsuitgaven als katalysator van de economie. In september dit jaar namen de overheidsuitgaven plotseling toe, van een gemiddelde groei van 0% in de periode december-augustus tot 35% in september. Dit lijkt erop te wijzen dat de investeringsactiviteiten weer zijn genormaliseerd. De vermogensbeheerder voorziet voor de komende kwartalen ook een forse groei op het gebied van infrastructuur.

Vraag naar infrastructuur

“Gedurende de eerste helft van het jaar was de groei van de infrastructuur geheel gestagneerd, deels vanwege het gebrek aan ervaring en de politieke spelletjes van de regering, deels vanwege praktische complicaties als gevolg van de ingrijpende nieuwe wet inzake publiek-private partnerschappen (PPP’s), die november 2012 van kracht ging,” aldus Maarten-Jan Bakkum: “Pas de laatste maanden zijn de inschrijvingen van private consortia op grote veilingen voor infrastructuurprojecten weer op gang gekomen. Het vergunningsproces voor snelwegen, spoorwegen, havens en luchthavens ziet er veelbelovend uit. De interesse van Mexicaanse ondernemingen, maar ook die van grote buitenlandse partijen is groot. En er zitten veel projecten in de pijpleiding: 27 PPP-projecten voor snelwegen en drie voor hogesnelheidstreinverbindingen.”

Een andere positieve factor achter de groei op de korte termijn is de geleidelijke verzachting van het negatieve effect van de recente fiscale hervormingen op het consumenten- en bedrijfssentiment, aldus ING IM. De fiscale hervormingen zijn in oktober door het congres goedgekeurd. Het pakket omvat onder meer nieuwe belastingen op junkfood en softdrinks, hogere inkomstenbelasting voor veelverdieners, dividendbelasting, vermogenswinstbelasting, de beëindiging van de fiscale pauze in de grensgebieden, en de afgenomen ruimte voor belastingaftrek, naast nog overige maatregelen.

Al met al verwacht de regering dat de hervormingen een toename van de fiscale inkomsten zullen genereren ter waarde van 1,5% van het bnp. En ook al hebben de hogere belastingdruk en de lange lijst met wijzigingen voor zowel huishoudens als ondernemingen het consumenten- en bedrijfsvertrouwen enigszins geschaad, ING IM is van oordeel dat dit negatieve effect op de consumptie en de investeringen niet lang zal duren. Mensen zullen al snel begrijpen wat de wijzigingen inhouden en beseffen dat het negatieve effect op het beschikbare inkomen of de winst niet al te groot is.

“Gelet op de goede groeivooruitzichten en de opwindende hervormingen die er plaatsvinden, vormt Mexico een positieve uitzondering binnen de opkomende wereld,” concludeert Maarten-Jan Bakkum: “Dit, en daarnaast de sterke concurrentiepositie ten opzichte van Azië, de sterke handelsbetrekkingen met de VS en het gezonde macro-economische fundament met maar weinig onevenwichtigheden, zijn stuk voor stuk goede redenen om een voorkeur te hebben voor de Mexicaanse markt. Er is eigenlijk maar één negatief punt en dat is de grote gevoeligheid van de markt voor het geleidelijk afbouwen van de kwantitatieve verruiming in de VS.

Veel obligaties in handen van buitenland

Die gevoeligheid heeft te maken met het grote buitenlandse bezit van Mexicaanse obligaties. 58% van alle lokale obligaties in het land is in bezit van buitenlanders. In zware tijden zal de gedwongen verkoop van Mexicaanse obligaties alleen maar worden versterkt door een hoge mate van verkoop van de Mexicaanse peso. De peso is de meest verhandelde valuta in de opkomende wereld. Beleggers in obligaties kunnen sneller verkopen in Mexico dan in welk ander Latijns-Amerikaans land dan ook. Dit is een technisch probleem dat tijdens een uitverkoop op de opkomende markten kan leiden tot ernstige tegenwind voor de Mexicaanse markt, ondanks de sterke fundamentele factoren.

“De kwetsbaarheid van de peso is een reden om behoedzaam te blijven. Beleggers die beducht zijn voor de continue druk op de kapitaalstromen van opkomende markten – zoals wij dat ook zijn – kunnen echter nog altijd een overweging in Mexico hebben, zolang ze maar een omvangrijke onderweging hebben in markten die om fundamentele redenen kwetsbaar zijn voor negatieve kapitaalstromen van opkomende markten.”