Kleine wijzigingen Euronext AScX

Euronext N.V., een volledige dochteronderneming van IntercontinentalExchange Group, Inc. ( NYSE : ICE), maakt hierbij de resultaten bekend van de kwartaalherziening van de AEX ®, de AMX ® en de AScX ®. De wijzigingen in de samenstelling van deze indices naar aanleiding van deze herziening zijn van kracht vanaf maandag 23 december 2013.

Resultaat van de herziening van december 2013

AEX - Index ®

- Geen wijzigingen

AMX - Index ®

- Geen wijzigingen

AScX - Index

- Opname van Telegraaf N.V. - Verwijdering van Batenburg Techniek N.V.

De in dit bericht aangekondigde samenstelling van de indices is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld fusies, overnames en stopzetting of hervatting van officiële notering(en) in de periode voorafgaand aan de herweging.

Herziening AEX - Index familie

Per kwartaal vindt een herziening plaats van de AEX - Index familie (maart, juni, september, december). De jaarlijkse, volledige herweging van de indices is in maart. De herzieningen in juni, september en december dienen ervoor om nieuwe ondernemingen op te nemen in de indices indien deze tijdelijk uit minder dan 25 ondernemingen bestaat en om top 15 ondernemingen op te nemen die nog geen onderdeel van de index uitmaakten, zoals recent genoteerde ondernemingen.

Het moment van herzieningen is afgestemd op de expiratiedatum van de index derivaten contracten, wat betekent dat de herziening van kracht wordt na sluiting van de handel op de derde vrijdag van de betreffende maand.