Fortis in Nederland wel degelijk schuldig aan wanbeleid

De Belgisch-Nederlandse financiële groep Ageas heeft zich bij de overname van ABN Amro, vijf jaar geleden, wel degelijk schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat is de stelling van de Nederlandse Hoge Raad, die daarbij een cassatieverzoek van Ageas tegen een eerder vonnis verwierp.

De Nederlandse Ondernemingskamer had vorig jaar aangegeven dat Ageas destijds de eigen financiële situatie te rooskleuring had voorgesteld, waarbij informatie over dreigende problemen zouden zijn verzwegen. De Ondernemingskamer had daarbij ook bepaald dat de decharge van het toenmalige bestuur gedeeltelijk ongedaan diende te worden gemaakt, zodat de bestuurders eventueel aansprakelijk konden worden gehouden voor de schade die door beleggers werd geleden.

De overname van ABN Amro door een consortium van Ageas , Royal Bank of Scotland en Banco Santander , lag mee aan de basis van de instorting en ontmanteling van de Belgisch-Nederlandse groep.

Bron: Express.be