Grondstoffen blijven achter bij aandelen

Ondanks de milde toon van de aanstaande FED-president Janet Yellen en de huidige, door liquiditeit gedreven financiële markten, blijven grondstoffen achter bij aandelen. Op korte termijn zal hier geen verandering in komen, aldus ING Investment Management International (ING IM).

Koen Straetmans, Senior Multi- Asset Strateeg bij ING IM: “Sinds de opleving van de grondstoffenmarkten in de zomer van 2012 door de piek in landbouwprijzen, lijken grondstoffen – afgemeten aan de Dow Jones - UBS Commodity Index Total Return – een trendmatige daling te vertonen. Voor aandelen geldt echter het omgekeerde.”

“De groei van de wereldeconomie blijft echter een gunstige factor, met vooral in de VS, het VK en Japan gestage groei. De centrale banken in de G4 blijven dit herstelproces stimuleren. Ook de wat verminderde impact van het bezuinigingsbeleid in de VS en de eurozone draagt hier constructief aan bij. Door deze positieve onderstroom is de10-jaars reële rente in Amerika sinds mei met meer dan 1% gestegen tot ongeveer +0,6% op dit moment. Dit vormt op zich een tegenwind voor grondstoffen, een activaklasse zonder renteopbrengst.”

ING IM merkt op dat ook de ontwikkelingen in China – de belangrijkste grondstoffenverbruiker – de grondstoffenmarkten in 2013 hebben gedrukt. Structurele uitdagingen in China, zoals overcapaciteit en sociale spanningen, blijven als een donkere wolk boven het land hangen. Ook de jongste economische cijfers laten een gemengd beeld zien met een betere industriële productie en een zwakkere kredietverlening. Daarnaast blijft de specifieke aanboddynamiek binnen de verschillende grondstoffensegmenten voor tegenwind zorgen – de overvloedige Amerikaanse graan- en bonenoogst bijvoorbeeld en een verhoogd aanbod van industriële metalen.

Koen Straetmans vervolgt: “Sinds het besluit van de Federal Open Market Committee in september om het steunprogramma nog niet af te bouwen, zijn de grondstoffenmarkten overgeschakeld naar de liquiditeitsmodus. Edelmetalen en industriële metalen presteerden aanvankelijk beter. Wij waren en blijven van mening dat deze liquiditeitshandel in grondstoffen van korte duur is en geleidelijk aan plaats zal maken voor een meer cyclische verschuiving binnen het complex. Dat laatste lijkt zich nu te voltrekken. Met name het energiesegment heeft de laatste tijd een outperformance laten zien, terwijl edelmetalen en industriële metalen zijn weggezakt.”

“Ondanks de sterke Amerikaanse schaliegas- en olieproductie, hebben raffinaderijen die na onderhoud weer in bedrijf zijn genomen, de gedeeltelijke oplossing van knelpunten bij Cushing en het aanhoudende geopolitieke risico het segment onlangs opgestuwd. Ook de kans dat Saoedi-Arabië de ‘compenserende’ producent voor de oliemarkten blijft, zowel binnen als buiten de OPEC, is een gunstige factor. Bij de huidige prijzen voor ruwe olie voorzien we op korte termijn slechts een beperkt opwaarts potentieel. Het voorlopige akkoord met Iran over het kernprogramma kan de olieprijzen enigszins drukken. Het sentiment is hier de belangrijkste factor. Het opheffen van de sancties gebeurt in beperkte mate en op korte termijn wordt slechts een iets hogere Iraanse olie-export verwacht. Tegen het einde van het jaar kan ook het gedeeltelijk hervatten van de olieproductie in Irak en Libië een ongunstig effect hebben op de olieprijs. Daarnaast blijven de marges van raffinaderijen in Europa zwak. Dit drukt de seizoensvraag naar ruwe olie enigszins in deze regio.”

De laatste tijd is Amerikaans aardgas een andere gunstige factor voor het energiesegment. Seizoensinvloeden lijken hier een belangrijke rol te spelen. Recente gegevens wijzen op het aanspreken van voorraden in verband met het koudere weer in de VS. Dit koudere weer zal in de VS naar verwachting aanhouden en de speculatieve posities in Amerikaans gas zijn thans in ruime mate op prijsdaling gericht (doorgaans een contra-indicator). Desalniettemin voorzien we slechts een beperkte verdere stijging van de Amerikaanse gasprijzen in de context van een onverminderd sterke productie van Amerikaans schaliegas.

Koen Straetmans besluit: “Naast het energiesegment heeft ook het landbouwsegment onlangs een klein herstel laten zien. Tegen een achtergrond van ruime graan- en bonenvoorraden na het Amerikaanse oogstseizoen en in afwachting van de oogst in Zuid-Amerika (naar verwachting goed), zien we slechts ruimte voor een beperkte stijging van de landbouwprijzen in de nabije toekomst.”