Belgische investeerders hebben 110 miljard euro in beleggingsfondsen

Belgische investeerders hadden op het einde van het derde kwartaal een gezamenlijke portefeuille van 109.9 miljard euro in beleggingsfondsen. Dat betekende een stijging met 2,8 procent tegenover het einde van het kwartaal voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Belgian Asset Managers Association (Beama).

Er wordt opgemerkt dat de toename van de portfolio voor 90 procent te danken was aan de instroom van nieuwe middelen. Het saldo was afkomstig van de koerswinsten die met de belegde portefeuille kon worden gerealiseerd. De grootste groei werd opgetekend bij de aandelenfondsen, die met 3,72 miljard euro toenamen.

Daarentegen werd een daling opgetekend bij de geldmarktfondsen, obligatiefondsen en fondsen met kapitaalbescherming. Over de eerste drie kwartalen van het jaar kenden de activiteiten van de Belgische belegger een toename met 6 procent. Dat was volgens Beama volledig toe te schrijven aan de instroom van nieuwe middelen.

Bron: Express.be