Faillissement Alfacam kost Vlaamse overheid 10 miljoen euro

Het faillissement van het televisiebedrijf Alfacam zal de Vlaamse overheid met een verlies van 9,86 miljoen euro opzadelen. Dat verlies ligt bijna 2 miljoen euro hoger dan de oorspronkelijke ramingen. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister-president Kris Peeters.

De verliezen zijn te wijten aan een tussenkomst van het waarborgfonds Gigarant, dat zich voor een totaalbedrag van 16,4 miljoen euro garant had gesteld voor een aantal kredieten die Alfacam bij een aantal banken had afgesloten. Omdat bij het faillissement van Alfacam niet alle schulden konden worden gedekt, dient Gigarant een gedeelte van de verliezen te dekken. In eerste instantie was geraamd dat Gigarant een bedrag van 8 miljoen euro zou dienen te betalen, maar dat is tot 9,86 miljoen euro opgelopen.

De minister-president zegt echter dat het finale bedrag nog niet definitief vastligt, aangezien het werk van de curatoren nog niet is afgerond. Hij wijst er ook op dat Gigarant al een provisie van 9,8 miljoen euro heeft aangelegd voor het verwachte verlies.

Bron: Express.be