Belgische ondernemingen krijgen kredietfaciliteit van 400 miljoen euro

De Europese Investeringsbank (EIB) stelt een krediet van 200 miljoen euro ter beschikking van de Belgische kleine en middelgrote ondernemingen. De instelling heeft daarover een kredietovereenkomst ondertekend met Belfius Bank, die een gelijkaardige som zal vrijmaken.

De twee partijen merken op dat de samenwerking een substantiële bijdrage zal leveren aan de investeringsmogelijkheden van de bedrijven, die volgens de financiële instellingen een essentiël rol vervullen in de Belgische economie. Door het verschaffen van kredieten aan gunstige voorwaarden - zoals langere looptijden, flexibele afbetalingssystemen en lagere rentevoeten - worden volgens de instellingen de economische ontwikkeling van de bedrijven en de werkgelegenheid gestimuleerd.

De Europese Investeringsbank zegt dit jaar alleen al voor een recordbedrag van ongeveer 21 miljard euro kredieten toegezegd te hebben aan de Europese ondernemingen.

Bron: Express.be