NBZ waardeert vloot verder af

De directie heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten de twee zusterschepen Merweplein en Merwesingel en de Star 1 volledig af te waarderen.

Bank gaat voor

"Hoewel de drogeladingmarkt langzaam maar zeker aantrekt, hebben wij nog onvoldoende vertrouwen dat de eigenaar van de Merweplein en Merwesingel de komende jaren zijn schuld bij de Rabobank zal kunnen aflossen. Als je je daarbij realiseert dat de reparatiekosten van oudere schepen in het algemeen oplopen, dan moet je er voorzichtigheidshalve van uitgaan dat er voor NBZ aan het einde van de looptijd in 2017, wanneer de schepen 25 jaar oud zijn, hoogstwaarschijnlijk niets overblijft. Eerst zal de bank moeten worden afgelost als eerste hypotheekhouder", aldus NBZ‑directeur Diederik Tjeenk Willink.

Nu de 5e afwaardering

De waardering van de Merweplein en Merwesingel (een investering van USD 1,44 miljoen per schip) is sinds 2012 vier keer naar beneden bijgesteld. Ultimo juni 2013 werden beide schepen afgewaardeerd naar USD 417.000 elk. De waardering van de Star 1 (een investering van USD 3 miljoen) is sinds 2010 zes keer in negatieve zin bijgesteld. Ultimo juni 2013 werd het schip afgewaardeerd naar USD 50.000. De drie afwaarderingen komen ten laste van de resultatenrekening; in totaal USD 884.000.

Hiermee zijn alle investeringen van het fonds die in gebreke zijn, tot nul afgewaardeerd. De intrinsieke waarde per ultimo november van het aandeel NBZ daalt door deze afwaardering met USD 2,59 naar USD 19,66 (EUR 14,45).