Belgische jeugdwerkloosheid stijgt tot 24,5 procent

De Belgische jeugdwerkloosheid bereikte tijdens het derde kwartaal van dit jaar een niveau van 24,5 procent. Dat betekent een stijging met 2 procentpunten tegenover het kwartaal voordien.

Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. De groei moet worden verklaard door de gevoelige stijging van het aantal schoolverlaters dat zich vanaf juli op de arbeidsmarkt aanbiedt. Maar ook zonder dat seizoenseffect is er sprake van een toenemende werkloosheid in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar werd België geconfronteerd met een jeugdwerkloosheid van 21,6 procent.

De totale werkloosheidsgraad bedroeg 8,7 procent, tegenover 8,1 procent het kwartaal voordien en 7,8 procent tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. De grootste werkloosheid wordt opgetekend in Brussel (20,7 procent), gevolgd door Wallonië (11,2 procent) en Vlaanderen (5,4 procent).

Bron: Express.be