Meest aanbevolen aandelen hebben de markt verslagen

In het onderzoek hebben wij aandelenadviezen onderzocht (gepubliceerd door de website Analist.nl) van de 20 banken die de meeste adviezen hebben gepubliceerd.1 In totaal zijn er 2731 adviezen onderzocht. De onderzoeksperiode loopt tot en met 20 december 2013. Advieswijzigingen worden op dagelijkse basis meegenomen in dit onderzoek waarbij een advieswijziging vandaag gevolgen kan hebben voor de verschillende aandelenmandjes morgen.

Analisten maken weer een goed resultaat: 11% beter dan gemiddeld

Dirk Gerritsen, Universiteit Utrecht
Dirk Gerritsen, Universiteit Utrecht

Het onderzoek is gesplitst in twee delen. Ten eerste onderzoeken we de consensusadviezen (gemiddelde adviezen) ten aanzien van de Nederlandse aandelen. Hier beoordelen we de prestaties van de gehele analistengemeenschap. Ten tweede onderzoeken we de koop-, houd- en verkoopadviezen per bank. Aan de hand daarvan maken we een top-20 van adviesgevers actief op de Nederlandse markt.

1. Consensusadviezen

Op dagbasis houden we bij welke 25% aandelen het meest worden aanbevolen (Top-aandelen), welke 50% aandelen een gemiddeld advies krijgen (Nop-aandelen) en welke 25% van de aandelen het minst door analisten worden aanbevolen (Flop-aandelen). De gecreëerde portefeuilles worden gelijkgewogen en de resultaten worden vergeleken met een gelijkgewogen gemiddelde van alle in Nederland genoteerde aandelen. Figuur 1 beschrijft het verloop van de portefeuilles. De Top-portefeuille heeft het het beste gedaan met een rendement dat 11% boven het marktgemiddelde ligt.

Als we inzoomen op individuele aandelen dan zien we dat bijvoorbeeld ING, RELX , Delta Lloyd en Aalberts het gehele jaar tot de favorieten van het analistengilde behoorden. Philips voegde zich vanaf de tweede jaarhelft tot de top-25%-aandelen van de analisten.

Een opvallende verschuiving vinden we bij Ziggo: dit aandeel begon als een favoriet, maar zakte langzaam weg naar een middenmotor. Dit heeft wellicht met lopende overnamegesprekken te maken. Ook Fugro vertoont een interessant verloop: analisten begonnen het jaar zeer optimistisch, maar het aandeel eindigde in de laagste 25%.4 Over de vooruitzichten van Imtech zijn analisten het gehele jaar somber geweest. Dit zelfde geldt voor AkzoNobel , Corio, Heineken en Accell .

analistenadviezen, Dirk Gerritsen

De Nop-portefeuille is een typisch mandje: a priori verwacht men hier vooral houdadviezen te zien, echter, ook hier domineren de koopadviezen. Dit komt doordat analisten gemiddeld gezien zeer positief zijn. In 2013 waren alle uitstaande adviezen op te splitsen in 47% koopadviezen, 42% houdadviezen en slechts 11% verkoopadviezen. Het verloop van de adviezen is weergeven in Figuur 2. Opvallend is het licht dalende verloop van het percentage koopadviezen terwijl het percentage verkoopadviezen licht is toegenomen van 10% tot 12% van het totaal aantal uitstaande adviezen.

Figuur 2 Het verloop van het percentage uitstaande koop-, houd- en verkoopadviezen

analistenadviezen

2. Resultaten per bank

Als vervolg op Figuur 2 hebben we de onderverdeling naar koop-, houd-, en verkoopadviezen ook per bank gemaakt. Figuur 3 laat zien dat Berenberg het hoogste percentage koopadviezen heeft: tweederde van de uitstaande adviezen in 2013 is hier een koopadvies geweest. Voor acht van de twintig banken geldt dat minstens de helft van het aantal uitstaande adviezen een koopadvies is.

Figuur 3 De onderverdeling van de uitstaande adviezen per bank

analistenadviezen per bank, bankadviezen

Het optimisme zoals geschetst in de voorgaande figuur maakt het voor beleggers soms lastig om adviezen te gebruiken. Immers, het gros van de aandelen moet worden gekocht dan wel aangehouden. Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat institutionele beleggers houdadviezen daarom interpreteren als verkoopadviezen. Zo ontstaat er weer een evenwichtige verdeling.

In lijn hiermee hebben we per bank dagelijkse portefeuilles gemaakt met in één mandje de koopadviezen en in een ander mandje de houd- en verkoopadviezen van de bank. De beste adviesgever heeft een zo groot mogelijk verschil tussen deze mandjes zodat een long/short strategie (kopen van de koopadviezen en verkopen van de houd- en verkoopadviezen) een zo hoog mogelijk rendement zou hebben opgeleverd. De resultaten van deze strategie staan in Tabel 1.5.

Tabel 1 Het resultaat van de koopadviezen en de houd- en verkoopadviezen alsmede de long/short strategie

Tabel 1 laat zien dat Barclays volgens deze methodiek de beste adviesgever in 2013 is geweest. Het opvolgen van de koopadviezen leverde 30% rendement op. Het aankopen van aandelen met houd- en verkoopadviezen leverde een rendement op van 12%. Een long/short strategie zou dus 18% rendement hebben opgeleverd. De top-3 wordt gecompleteerd door JP Morgan en Rabo Securities. Interessant is dat deze drie banken zich in 2012 ook in het linkerrijtje bevonden.

Favoriete aandelen analisten scoren 11 procent beter dan gemiddeld

Conclusies

Ondanks dat er gedurende het jaar minder koopadviezen uitstonden en er juist meer verkoopadviezen bij kwamen, blijft het gemiddelde analistenoordeel zeer positief. We hebben de Nederlandse aandelen opgesplitst in vier portefeuilles: Top bevatte de 25% meest aanbevolen aandelen, Nop de 50% middelste, en Flop de 25% minst aanbevolen aandelen. De Top-portefeuille heeft net als in 2010, 2011 en 2012 het best gepresteerd. Ten slotte hebben we de resultaten per bank geanalyseerd. Een strategie waarbij aandelen met een koopadvies werden gekocht en aandelen met een houd- of verkoopadvies werden verkocht, leverde het hoogste rendement op met de adviezen van Barclays .