Beleggingsvolumes commercieel vastgoed nemen toe

In de eerste drie kwartalen van 2013 steeg het beleggingsvolume in commercieel vastgoed. De toenemende (buitenlandse) interesse ontstaat door aantrekkende rendementen op Nederlands vastgoed. Door de prijsdalingen zijn de aanvangsrendementen opgelopen en in vergelijking met alternatieve beleggingen aantrekkelijk. Huurniveaus staan nog onder druk maar de lage prijsniveaus van vastgoed bieden kansen. Op de gebruikersmarkten blijven de opnameniveaus nog achter. Doordat de beleggingsvolumes al wel toenemen verloopt het herstel op de commerciële vastgoedmarkten anders dan gebruikelijk. Dit staat in het kwartaalbericht vastgoed van het ING Economisch Bureau.

Hoogste beleggingsvolume sinds 2008

Voor het derde kwartaal op rij steeg in het derde kwartaal 2013 het beleggingsvolume in Nederlands commercieel vastgoed. Geschoond voor seizoensinvloeden (zo is er in het laatste kwartaal van een jaar vaak een piek in het volume) was het beleggingsvolume in het 3e kwartaal het hoogste sinds 2008. Bijna 40% van de onroerend goed investeringen werd in de eerste negen maanden van 2013 gedaan door buitenlanders. In dezelfde periode in 2012 was dit nog 30%. De toenemende buitenlandse interesse ontstaat door aantrekkende rendementen op Nederlands vastgoed. Door de prijsdalingen zijn de aanvangsrendementen opgelopen en in vergelijking met alternatieve beleggingen aantrekkelijk. Doordat het vertrouwen langzaam herstelt, dalen de aanvangsrendementen van prime vastgoed in 2014 waarschijnlijk licht.

Woningen en kantoren populair

Er is de afgelopen jaren een duidelijke verandering in de voorkeur van vastgoedbeleggers. De zwakke detailhandelssector zorgt ervoor dat winkelvastgoed over het algemeen bij beleggers aan interesse verliest. In 2008 was retail nog bijna 30% het totale beleggingsvolume. In 2013 is dit gekrompen tot 12% terwijl het aandeel investeringen in woningen toenam van 6% naar 23%.

Omgekeerde cyclus in vastgoed

Opvallend aan de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt is dat deze anders verloopt dan andere cycli. Voorheen leidde een aantrekkende economie tot een hogere opname op de gebruikersmarkten waarna ook bij beleggers het vertrouwen weer toenam en beleggingsvolumes weer stegen. Momenteel nemen de beleggers echter het voortouw en stijgen de beleggingsvolumes terwijl er op de gebruikersmarkten nog niet of nauwelijks sprake is van een toenemende vraag naar vierkante meters.

De markt lijkt steeds meer overtuigd van de noodzaak om bestaand vastgoed te blijven verduurzamen, aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw, Onroerend Goed & Leisure, en is meer en meer bereid hiervoor de handen uit de mouwen te steken. De markt is immers gebaat bij best practices, schaal en standaardisatie op dit thema in ontwikkeling.

Bron: ING Economisch Bureau