Belg betaalt relatief veel belasting

Een Belgisch gezin heeft het voorbije jaar gemiddeld 6.200 euro meer belastingen betaald dan huishoudens in andere landen van de eurozone. Dat blijkt uit een berekening van de denktank Itinera op basis van cijfers van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

Uit die cijfers blijkt dat een gemiddeld gezin van 2,4 personen in België 41.358 euro belastingen betaalt. Daarmee moeten bij de omringende landen volgens Itenera alleen in Denemarken meer belastingen worden betaald. Er wordt wel aan toegevoegd dat Denemarken ook gevoelig grotere bedragen investeert in sociale zekerheid dan in België. Daarentegen moeten in Nederland en Frankrijk en vooral in Duitsland volgens de denktank minder belastingen worden betaald.

Voor Duitsland wordt gewag gemaakt van een fiscale druk van 34.048 euro. Itinera berekende ook dat de Belgische regering 36,6 procent van de fiscale opbrengst besteedt aan sociale bescherming en gezondheidszorg. Het gemiddelde van de eurozone bedraagt 40,7 procent.

Bron: Express.be