Conjunctuurbeeld verbetert opnieuw

Het conjunctuurbeeld is eind december beter dan eind november. Er waren meer verbeteringen dan verslechteringen in de Conjunctuurklok. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt in de fase van herstel. Op twee na presteren alle indicatoren in de Conjunctuurklok echter nog onder hun langjarig gemiddelde.

Rente omhoog

Met uitzondering van de vacatures en uitzenduren, is in de loop van december van alle indicatoren in de klok nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Hierdoor is de verdeling van de indicatoren over en in de kwadranten veranderd. De rente gaat van het oranje naar het groene kwadrant na vorige maand de omgekeerde weg bewandeld te hebben. Deze indicator komt dus weer in een opgaande fase en presteert boven zijn langjarig gemiddelde.

Conjunctuurklok Nederland

conjunctuur van nederland

Herstel

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind december in de fase van herstel. Van de vijftien indicatoren staan er zeven in het gele, zes in het rode en twee in het groene kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.