Sloveense stresstests voor banken zijn 'militair geheim'

UIt de stresstests van de Sloveense bankensector bleek vorige maand dat het land geen bailouts nodig zal hebben en dat Slovenië de sector kan herkapitaliseren zonder internationale hulp. De evaluatie is echter uiterst controversieel.

EUObserver:

Hoewel de tests de zegen kregen van de Europese Commissie en van de ECB is er sprake van een gebrek aan transparantie en mogelijke belangenconflicten. Bovendien kreeg de methodologie van de stresstests en de prijzen die men de consultants (Oliver Wyman en Roland Berger) en auditors (Deloitte en Ernst & Young) betaalde de status van 'militair geheim'.

Uitbesteding

De reden daarvoor is dat de consultingbureaus ingehuurd werden via een procedure die normaal voor militaire contracten geldt. Vertegenwoordigers van de centrale bank beweren dat dit gebeurde uit tijdsgebrek en onder druk van de financiële crisis en de onderhandelingen met Europese instellingen. Sommigen vragen zich daarom af of Slovenië iets probeert te verbergen en of de uitslagen van de tests wel correct zijn. Een groep Sloveense economen eiste in de zomer al om de methodologie bekend te maken. Die eis werd niet ingewilligd en in plaats daarvan vond het hele proces - inclusief de officiële onderhandelingen over de uitslag en de monitoring door de EU - achter gesloten deuren plaats.

Om de tests uit te voeren, brachten 250 consultants (de meesten kwamen uit Londen, spraken geen Sloveens en wisten weinig tot niets over de werking van de Sloveense instellingen) vier maanden in het land door om acht banken te onderzoeken. De Sloveense centrale bank werkte tijdens het hele proces mee en in het officiële uitslagrapport herhaalde de centrale bank haar eigen evaluatie van maanden tevoren. Hoewel er geen duidelijkheid is, wordt de kostprijs van de test op ruim 21 miljoen euro geschat.

Groot gat

De stresstests leverden een gat van drie miljard euro op (dubbel zoveel als verwacht) om drie Sloveense staatsbanken te herkapitaliseren. Dit is goed nieuws voor potentiële beleggers, maar slecht nieuws voor de Sloveense belastingbetaler die voor deze rekening zal moeten opdraaien. Hoewel men de nood voor een internationale bailout ontkent, is dit bovendien ook slecht nieuws voor belastingbetalers in de EU omdat de test als blauwdruk zal dienen voor de aankomende tests van de ECB. De paniek als zou Slovenië het volgende Cyprus worden, was dus ongegrond, blijkt uit de stresstests en andere officiële rapporten. Volgens de denktank Lisbon Council en de Duitse bank Berenberg is Slovenië zelfs het best bestand tegen financiële schokken in de hele eurozone, dankzij de lage openbare en privé-schulden, het overschot op de lopende rekening en de relatief kleine banksector.

Toch zijn er ook tal van sceptici. Deze beschuldigen vooral de overheid, de staatsbedrijven en het economisch beleid voor de economische problemen in Slovenië en verwachten dat hun land in de toekomst toch een beroep zal moeten doen op Europese instituties.

Bron: Express.be