Simpele valuescreener zeer sterk

Dat beleggen ook heel erg simpel kan zijn laten de screeners van het Amerikaans AAII (American Association of Individual Investors) al tijden zien. Vandaag presenteren de Amerikanen een hele eenvoudige screener die al jaren de S&P 500 ruim verslaat. In het afgelopen jaar boekte deze screener een plus van 45,6 procent terwijl de S&P 500 index 25,5 procent boekte. Op 5-jaarsbasis won de screener 17,8 procent terwijl de S&P 500 14,8 procent won. Op 10-jaarsbasis boekte de screener 9,5 procent winst versus de S&P 500 met 5,4 procent.

Werking valuescreener

De screener, die de fundamentele vuistregel wordt genoemd, belegt alleen in Amerikaanse aandelen, financials en vastgoedaandelen worden uitgesloten. Daarnaast geldt als regel dat de solvabiliteit van de bedrijven aan het verbeteren is.

Van deze hele grove selectie worden dan de ’12-maands earnings yielden’ bepaald. Hier worden de verhoudingen tussen de winsten per aandeel ten opzichte van de boekwaarden bij opgeteld en als laatste worden er ook nog de dividendrendementen bij opgeteld. Vervolgens wordt er alleen belegd in de 50 aandelen met de hoogste scores.

beleggingsstrategie, valuebeleggen

Leest u hier verder op de site van AAII over de werking van de screeners.