Smallcaps blijven blikvangers

De Teslin fondsen lieten in 2013 opnieuw zien dat investeren als betrokken aandeelhouder met een langetermijnvisie in kleinere beursgenoteerde bedrijven in Nederland en de landen direct om ons heen loont. De drie fondsen presteerden goed. Zo behaalde Todlin een rendement van 23,4%, Darlin 27,4% en Midlin 35,9%. Beleggers die zoeken naar een redelijk rendement zijn ook in 2014 weer aangewezen op aandelen.

Het is overigens wel de vraag of het rendement net zo hoog zal zijn als in 2013 omdat het economisch herstel dat voor 2014 wordt verwacht al voor een deel in de koersen is verwerkt. De smallcaps zullen het waarschijnlijk opnieuw beter doen dan de grote beursgenoteerde bedrijven.

Smallcaps kunnen van conjunctuurherstel sterker profiteren

Maarten Hartog, TeslinMaarten Hartog, Teslin

Dit stellen Maarten Hartog en Rombout Houben, beide fondsbeheerder bij Teslin Capital Management. “Smallcaps doen het over de lange termijn bezien beter dan de grote beursgenoteerde bedrijven. In 2014 kan de belegger in de middelgrote en kleine beursfondsen een goed rendement behalen. Alleen als het sentiment plots volledig omslaat kan dit anders lopen”, zegt Hartog.

De kleinere beursgenoteerde fondsen zijn (vaak) meer cyclische bedrijven. “Zij kunnen direct profijt hebben van economisch herstel en we verwachten voor deze categorie bedrijven, en in het bijzonder voor de bedrijven in onze portefeuille, komend jaar dan ook betere resultaten.”, zegt Houben.

Ook in 2014 moet de belegger overigens blijven opletten, want het herstel is fragiel en het sentiment kan omslaan als de economische groei tegenvalt. Zowel Houben als Hartog wijzen verder op mogelijke dreigingen als een versnelde uitvoering van de ‘tapering’ in Amerika, nieuwe begrotingsproblemen in de eurozone en het mogelijk opsteken van anti-Europese sentimenten bij de Europese verkiezingen in mei.