Belgische spaarder kiest vaker voor alternatieve producten

Tijdens de maand november stond op de spaardeposito’s bij de Belgische banken een gezamenlijk bedrag van 246,9 miljard euro. Dat betekende een daling met 500 miljoen euro tegenover de maand voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België ( NBB ).

Tijdens de maand april twee jaar geleden diende voor de laatste keer een daling van de deposito’s te worden opgetekend. Er waren echter eerder vorig jaar al signalen dat het enthousiasme van de Belgische consument voor het sparen aan het afnemen was. Uit cijfers van de Belgische banken was immers al gebleken dat de interesse voor het sparen sinds het midden van jaar een afkoeling vertoonde.

De reden voor de tanende belangstelling moet vooral worden gezocht bij de uitzonderlijk lage rentes die op de traditionele spaarrekeningen worden geboden. Daardoor worden de consumenten aangezet om voor alternatieven met een groter risico te kiezen. Daarbij gaven de banken aan een verschuiving te merken naar beleggingsproducten.

Bron: Express.be