Wallonië ziet werkloosheid minder snel groeien dan Vlaanderen

Wallonië telde eind vorig jaar 224.250 werklozen. Dat betekende een stijging met 3,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem. De grootste toename werd opgetekend in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en dertig jaar, waar het aantal werklozen met 7,7 procent steeg.

Daarentegen kon in de leeftijdscategorie onder de grens van vijfentwintig jaar de toename van het aantal werklozen tot 0,7 procent beperkt worden gehouden. Wallonië kende eind vorig jaar een werkloosheidsgraad van 14,3 procent, tegenover 13,8 procent het jaar voordien. Uit de cijfers van Forem blijkt dat 23 procent van de Waalse werklozen jonger is dan vijfentwintig jaar. Bijna de helft van de werklozen beschikt niet over een hoger diploma, terwijl 37 procent al meer dan twee jaar zonder baan is gebleven.

Mannen vertegenwoordigen 53 procent van de totale groep Waalse werklozen. De werkloosheid nam in Wallonië het voorbije jaar minder snel toe dan in Vlaanderen, waar een stijging met 9,3 procent werd opgetekend. De werkloosheid ligt in Wallonië wel bijna dubbel zo hoog dan in Vlaanderen.

Bron: Express.be