Vooruitzichten voor ondergewaardeerde Europese aandelen positief

In 2014 hebben Europese aandelen met hoge dividendrendementen en relatief aantrekkelijke waarderingen bovengemiddelde kansen. Dat zegt ING Investment Management International (ING IM). Deze aandelen bevinden zich volgens de vermogensbeheerder onder meer in de sectoren energie en financials en in landen als Spanje en Italië.

 Nicolas Simar, hoofd Equity Value Boutique bij ING IM
Nicolas Simar, hoofd Equity Value Boutique bij ING IM

Nicolas Simar, hoofd Equity Value Boutique bij ING IM: “De afgelopen vijf jaar hadden beleggers een voorkeur voor stabiele kwaliteitsbedrijven in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie. Hierdoor zagen deze niet-cyclische aandelen hun gewicht in de indices toenemen. Niet alleen voedingsmiddelen, maar ook aandelen van bedrijven in genotmiddelen, persoonlijke en huishoudelijke goederen en de gezondheidszorg stegen fors. Dit zijn sectoren met een stabiele groei.”

Draai naar waarde

ING IM verwacht dat de rotatie van deze kwalitatief hoogwaardige bedrijven met stabiele groei naar zogenoemde Europese waarde-aandelen zal doorzetten. De lange rentes zijn al gestegen en kunnen nog iets verder stijgen. Dat maakt de aandelen van kwalitatief hoogwaardige bedrijven, die de afgelopen jaren een aanzienlijke re-rating hebben doorgemaakt, kwetsbaar. Deze aandelen noteren momenteel een extreem hoge premie ten opzichte van zogenoemde waarde-aandelen. Waarde-aandelen zijn aandelen die relatief sterk profiteren van het ingezette economische herstel en/of aantrekkelijk geprijsd zijn (o.a. in sector basismaterialen, bouwnijverheid, financials, nutsbedrijven) en (aantrekkelijk geprijsde) aandelen van bedrijven in de periferie van Europa (o.a. Spanje en Italië).

Rentegevoeligheid

De vermogensbeheerder merkt op dat de stabiele kwaliteitsbedrijven – veelal geconcentreerd in bedrijfstakken als dagelijkse consumentengoederen, duurzame consumptiegoederen en gezondheidszorg – bij een oplopende rente vaak achterblijven bij de markt. Dat komt doordat de aandelen in deze sectoren aanzienlijk gevoeliger zijn voor rentestijgingen dan aandelen in de waarde-sectoren. Bovendien hebben aandelen van de kwaliteitsbedrijven met stabiele groei – gemiddeld genomen – een flinke exposure naar de economieën van opkomende markten. Zoals wij in de eerste helft van 2013 hebben gezien, zijn deze economieën vaak de grootste slachtoffers van oplopende rentes op Amerikaanse staatsobligaties.

Nicolas Simar vervolgt: “Het huidige klimaat van naar verwachting licht stijgende obligatierendementen is gunstig voor de kant van de markt met hoge dividendrendementen. Hoogrenderende aandelen in Europa zijn minder gevoelig voor rentestijgingen en hebben een grotere Europese exposure dan de genoemde kwalitatief hoogwaardige aandelen met stabiele groei die wij veelal in de niet-cyclische sectoren aantreffen. Deze groep aandelen blijft bij een stijging van de lange rentes vaak achter bij hun hoger renderende tegenhangers. Hoge en duurzame dividendrendementen zijn te vinden bij banken, verzekeringsmaatschappijen, energie, nutsbedrijven, basismaterialen en bouw- en materiaalsectoren.”

Winsten nog onder 2007-niveau

In tegenstelling tot de winsten op de Amerikaanse markt, liggen de winsten in de eurozone nog altijd 35% onder het eerdere hoogtepunt van 2007 en zijn ze de afgelopen vijftien jaar niet zo laag geweest. ING IM verwacht daarom dat sectoren als financiële waarden en een aantal cyclische aandelen met exposure in Europa zullen profiteren van het normalisatieproces in Europa. ING IM blijft voorzichtig ten opzichte van bedrijfstakken die recordhoge marges – met topwinsten – noteren en die een fors deel van hun omzet halen uit opkomende markten. Een voorbeeld hiervan is de sector dagelijkse consumentengoederen en duurzame consumptiegoederen (o.a. auto’s).

Nicolas Simar tot slot: “Binnen de eurozone blijven we de beste kansen zien in de periferie. De waarderingen zijn aantrekkelijk en de bedrijfswinsten in landen als Spanje en Italië zijn zeer fors gedaald. De ruimte voor winststijgingen bij een iets positievere omgeving, waarvan wij de eerste signalen zien, is hierdoor groot. Wel moeten de betreffende landen doorgaan met structurele hervormingen. Echter, het concurrentievermogen verbetert en door het toenemende exportaandeel van deze economieën zijn de onevenwichtigheden op de lopende rekening afgenomen.”

Goedkope waarderingen in Europa in combinatie met een gematigd herstel steunen onze positionering ten gunste van Europese aandelen in het waarde-segment. Hieronder bevinden zich onder meer aandelen in de sectoren energie, financials, nutsbedrijven, basismaterialen en bouwnijverheid.”