Nieuw ondernemingsfonds Euronext met banken

Banken, institutionele beleggers en Robeco slaan op initiatief van Euronext Amsterdam de handen ineen om het Nederlands bedrijfsleven van financiering te voorzien door middel van het NL Ondernemingsfonds. Bedrijven worden door co-financiering van leningen voorzien. Het NL Ondernemingsfonds, dat op termijn een omvang van €1 miljard zal krijgen, zal de eerste leningen nog dit jaar verstrekken.

Samenwerking

De banken ABN Amro, ING en Rabobank, pensioenuitvoerders MN en Syntrus Achmea, vermogensbeheerder Robeco en Euronext Amsterdam nemen het voortouw in de oprichting van het NL Ondernemingsfonds. Het fonds beoogt een nieuwe financieringsbron voor het bedrijfsleven te worden om zo hun groeiplannen mede te kunnen blijven financieren. Het fonds anticipeert daarmee op een herstel van de economie en de daaruit voortvloeiende stijging van de kredietvraag. In de komende weken zullen andere beleggers worden uitgenodigd om zich bij dit initiatief aan te sluiten.

Bank- en fondsfinanciering

Ondernemingen kunnen vanaf de tweede helft 2014 via hun vertrouwde bank een lening aangeboden krijgen die een combinatie is van bank- en fondsfinanciering. De leningen hebben een omvang van minimaal € 10 miljoen en zijn bedoeld voor bedrijven met een omzet van meer dan € 25 miljoen. In een latere fase komen mogelijk ook kleinere ondernemingen in aanmerking voor financiering via het NL Ondernemingsfonds. Het is de bedoeling dat het fonds in uiterlijk 5 jaar tijd groeit naar een omvang van € 1 miljard. Het NL Ondernemingsfonds, dat zich richt op institutionele beleggers, zal worden beheerd door Robeco.

Euronext Amsterdam heeft vanuit haar rol als knooppunt van de openbare kapitaalmarkt het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen. Door de bundeling van krachten en expertise van de deelnemers en met ondersteuning van AF Advisors, Deloitte, PwC en de Nederlandse Vereniging van Banken is dit initiatief tot stand gekomen.

Euronext is initiatiefnemer van deze samenwerking tussen banken en beleggers. Aangezien Euronext geen bank is, zal het geen eigen middelen voor leningen beschikbaar stellen. Mogelijke toekomstige kosten in het kader van het faciliteren van deze samenwerking zullen worden vergoed.