Het herkennen van een bubbel

Uit de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve blijkt dat Amerikaanse centrale bankiers zich grote zorgen maken over een mogelijke bubbel op de financiële markten. Volgens ‘Intelligent Investor ’ Jason Zweig hebben de huidige markten echter weinig gemeen met de klassieke signalen van historische bubbels zoals in 1720, 1929 en 1999-2000.

Jason Zweig

Die mening is gebaseerd op wat Zweig ,em>“één van de belangrijkste boeken over beleggen van het voorbije jaar” noemt: ‘The Great Mirror of Folly: Finance, Culture, and the Crash of 1720’, een collectie van essays van toponderzoekers over ’s werelds eerste internationale financiële crash. Op luttele maanden tijd in de jaren 1719 en 1720 vertienvoudigde de waarde van toonaangevende Franse, Britse en Nederlandse aandelen om vervolgens genadeloos te crashen. Tal van beleggers, waaronder Isaac Newton, leden financiële verliezen van ruim 90%.

Sommige economen en historici wijten bubbels aan massahysterie en irrationaliteit op immense schaal. Volgens professor Goetzmann kan men de achttiende eeuwse beleggers echter moeilijk irrationeel noemen. Zij lieten zich meeslepen door de nieuwe financiële innovaties om risico te spreiden en liquiditeit te verschaffen. Eeuwen later bestaan die innovaties nog steeds.

Enthousiasme

De mensen die toentertijd zo enthousiast waren, hadden het dus niet bij het verkeerde eind, maar ze betaalden zich blauw om te vroeg gelijk te krijgen. Met dit in het achterhoofd zijn de parallellen met de tijd van de dotcombubbel snel gelegd, doch die met het huidige tijdperk van artificieel lage rente (wat je niet echt een financiële innovatie kan noemen) en hardnekkig pessimisme niet.

Volgens Goetzmann wordt elke bubbel ook voorafgegaan door in de wind geslagen waarschuwingen van beleggers voor ernstige overwaardering. Zo werd Warren Buffett twee maanden voor het ploffen van de dotcombubbel uitgelachen, toen hij ervoor waarschuwde geen technologische aandelen te kopen. “Ik weet wat er gaat gebeuren, maar niet wanneer het gaat gebeuren,", zei Buffett toen.

Misvattingen

Een rode draad door de geschiedenis heen die aan bubbels voorafgaat is wanneer de massa tegendraadse beleggers begint te ridiculiseren en demoniseren, aldus Jason Hsu van Research Affiliates: “Wanneer mensen van een ‘bubbel’ spreken als de prijzen stijgen, is daar wellicht geen sprake van. Hét moment om je zorgen te beginnen maken is wanneer men met allerlei excuses begint uit te leggen waarom iets net geen bubbel is.”

Zweig interpreteert deze inzichten als hoopvolle signalen voor de nabije toekomst. Je kunt tegenwoordig immers geen krant openslaan of geen belegger twee zinnen horen uitspreken zonder het woord ‘bubbel’ te lezen of horen. Zulke mensen trakteert men ook doorgaans niet op hoongelach. Als je echter in de toekomst samen met talloze anderen opgezweept wordt in een golf van optimisme en de neiging krijgt om de pessimist die je tracht te waarschuwen de kamer uit te lachen, houd je dan vast voor een dolle rit.

Bron: Express.be