Vraag naar cash geld op een hoogtepunt

Sinds de invoering van de euro twaalf jaar geleden is de hoeveelheid cashgeld in omloop verviervoudigd. Dat fenomeen geeft een signaal dat de spaarder geen vertrouwen meer heeft in de banken en het geld van zijn rekening haalt. Dat zegt het online magazine Deutsche Wirtschaftsnachrichten. Een gedeelte van dat kapitaal wordt overgeheveld naar het buitenland. Dat is een aanwijzing dat het wantrouwen in het bancaire systeem wereldwijd bijzonder groot is. Opgemerkt wordt dat de financiële elites cash geld zoveel mogelijk willen afschaffen, maar lijkt daarmee weinig indruk gemaakt te kunnen worden op het publiek.

Populariteit op hoogtepunt

De populariteit van cashgeld blijkt volgens Deutsche Wirtschaftsnachrichten bij de consument tot een hoogtepunt te zijn gestegen. "Slechts een beperkt gedeelte van het eurogeld wordt echter voor dagelijkse activiteiten gebruikt,” voert Carl-Ludwig Thiele, bestuurslid van de Deutsche Bundesbank, aan. “Steeds grotere geldstromen gaan naar landen in alle regio’s van de wereld, waar de euro vaak wordt beschouwd als een waardevast onderpand. In Duitsland zou op dit ogenblik twee derde van het uitgegeven cash geld naar het buitenland verdwijnen, waarbij vooral gekeken wordt naar bestemmingen buiten de eurozone. Spaarders blijken hun financiële middelen dus liever niet in de eurozone zelf op te staan."

Deutsche Wirtschaftsnachrichten merkt echter op dat geen enkel land zover is gevorderd met het afschaffen van baargeld dan Zweden. “Daar sturen banken en handel steeds meer aan om niet langer met biljetten en munten te betalen,” wordt er aangevoerd. “De Zweedse centrale bank waarschuwt echter voor een mogelijke chaos indien tijdens een crisissituatie het elektronische betaalsysteem zou uitvallen of worden beschadigd. Maar ook in een aantal andere eurolanden, waaronder Duitsland, wordt verder gewerkt aan alternatieven voor het baargeld, onder meer door de introductie van contactloze betaalkaarten, waarbij ook de traditionele pincode of manuele handtekening tot het verleden zouden behoren.”

Bron: Express.be