Recordvermogen voor Belgische particulieren

De Belgische particulieren beschikten tijdens het derde kwartaal van vorig jaar over een nettovermogen van 838,4 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank van België. Daarmee heeft het vermogen van de Belgische particulieren een nieuw recordniveau bereikt.

Tegenover het kwartaal voordien nam het vermogen met meer dan 9 miljard euro toe. Die groei was volgens de Nationale Bank vooral te danken aan het verbeterde klimaat op de beurzen. Het nettovermogen van de Belgische particulieren lag daarmee 100 miljoen euro hoger dan tijdens dezelfde periode zeven jaar geleden, net voor het uitbreken van de financiële crisis.

Spaarrekeningen en beleggingen leverden op het einde van het derde kwartaal een brutovermogen op van 1.057,8 miljard euro. De Belgische gezinnen hadden tegelijkertijd echter ook in totaal 219,4 miljard euro schulden uitstaan. Daarmee komt het nettovermogen uit op een bedrag van 838,4 miljard euro.

Bron: Express.be