Samenwerking Analist.nl en Wakkerpolis inzake beleggingsverzekeringen NN

500.000 (voormalige) polishouders beleggingsverzekering hebben claim op Nationale-Nederlanden

Onlangs is bekend geworden dat circa 500.000 mensen die ooit een beleggingsverzekering hebben afgesloten bij Nationale-Nederlanden, recht hebben op (terug)betaling van een bedrag van gemiddeld ca. EUR 6.000,- per polis. Mede om deze reden bieden brengen wij namens Analist.nl u deze mogelijkheid graag onder de aandacht.

Bij grotere polissen gaat het vaak om zelfs vele tienduizenden euro’s. Het betreft alle mensen die zo’n verzekering bij NN hebben afgesloten in de periode tussen 1990 en 2008. Dit geldt ook voor polissen die al beëindigd of afgekocht zijn.

Komt u ook in aanmerking voor deze vergoeding?

Doe de check op wakkerpolis.nl

De check wordt u kosteloos en vrijblijvend aangeboden door Wakkerpolis, een team van 'wakkere' financiële en juridische experts onder leiding van financieel expert Bert Jan Tiesinga. Deze experts laten zich bijstaan door de bekende advocaat Adriaan de Gier en zijn betrokken bij honderden klachtzaken en Kifid-procedures tegen Nationale-Nederlanden inzake dit onderwerp. Naar aanleiding van de procedures van Wakkerpolis heeft het Kifid op 13 mei en 17 september jl. bepaald dat Nationale-Nederlanden een substantieel bedrag aan teveel betaalde kosten (de zgn. Eerste kosten) moet terug betalen. Een belangrijk resultaat die in het belang is van honderdduizenden polishouders. Wakkerpolis.nl helpt polishouders van NN om dat geld ook daadwerkelijk te innen bij NN, omdat NN nog steeds niet bereid is om vrijwillig tot uitbetaling over te gaan.

Deelname aan de procedures na verificatie

Als blijkt dat uw polis(sen) in aanmerking komen voor deelname, krijgt u ook een indicatie van de hoogte van uw vorderingen. Wakkerpolis.nl berekent dat aan de hand van de ons bekende productparameters en de door u opgegeven polisgegevens. Wakkerpolis.nl doet dit gratis en het verplicht u tot niets.

U heeft een geldige vordering; hoe nu verder?

Wanneer uw polis(sen) in aanmerking komen, dan kunt u zich aansluiten bij het Wakkerpolis initiatief om deze vordering ook daadwerkelijk te gelde te maken. Deelnemen doet u op basis van No win, no fee. Dat houdt in dat u naast een bijdrage in de administratiekosten van jaarlijks EUR 24,50, vooraf geen (juridische) kosten bent verschuldigd.

Alleen wanneer Wakkerpolis er in slaagt om uw vordering voor u te gelde te maken, draagt u een succes fee af. U kunt hierover meer lezen in de Veelgestelde Vragen op www.wakkerpolis.nl.

Uiteraard probeert Wakkerpolis alle kosten en de succes fee ook te verhalen op Nationale-Nederlanden, zodat u minimaal circa 80% van de door NN betaalde schadevordering overhoudt en Wakkerpolis doet alles om dat richting 100% te krijgen.

Ga voor meer informatie en kosteloze verificatie naar wakkerpolis.nl Meer dan 500.000 mensen komen in aanmerking, dus de kans is groot dat u er daar een van bent!

Met vriendelijke groet, ook namens Wakkerpolis.nl

Ronald Kok, directeur Analist.nl